KASACJA WYROKU – KASACJA KARNA

Kasacja karna wyroku adwokat dr Iwona Zielinko Kancelaria Warszawa

Czy kasacja wstrzymuje wyrok

Czy Sędziowie w Sądzie Najwyższym czytają akta?

Oczywistym jest fakt, że sędziowie Sądu Najwyższego – rozpoznając kasację – powinni zapoznać się skrupulatnie z aktami sprawy, jednak w praktyce rzeczywistość często wygląda mniej optymistycznie. Jakie są tego przyczyny? Po pierwsze, akta zgromadzone w postępowaniach przed Sądami I i II instancji, które trafiają do Sadu Najwyższego, bywają bardzo obszerne i mogą liczyć od kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkaset tomów. Po drugie, obłożenie Sądu Najwyższego kolejnymi wpływającymi kasacjami jest ogromne. Po trzecie, niestety, ale brutalna prawda o kasacjach wpływających do Sądu Najwyższego jest taka, że w zdecydowanej większości nie zawierają one zarzutów typowo kasacyjnych, a powielenie zarzutów apelacyjnych, co od razu je dyskwalifikuje i skazuje na przegraną. W takiej sytuacji nawet jeśli w sprawie są podstawy do absorbowania nią Sądu Najwyższego, a nie zostaną umiejętnie wyartykułowane przez autora kasacji, Sąd Najwyższy – zgodnie z obowiązującym prawem – nie może pomóc. Jak uniknąć tej sytuacji? Otóż, adwokat, działający jako Wasz pełnomocnik lub obrońca powinien sporządzić kasację w sposób rzeczowy, konkretny i profesjonalny. Jednocześnie powinien zadbać o to, by treść kasacji zachęciła sędziów do zapoznania się z aktami sprawy. Nie jest to – wbrew pozorom – zadanie łatwe, gdyż wymaga przede wszystkim dużego kunsztu zawodowego, ogromnej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania adwokata.

Warto poszukać adwokata, wyspecjalizowanego we wnoszeniu kasacji do Sądu Najwyższego. Jak go znaleźć? Wystarczy sprawdzić na stronie internetowej prowadzonej przez niego Kancelarii, czy ta materia jest mu dobrze znana.

KASACJA WYROKU. Jaki jest termin do wniesienia kasacji wyroku?

Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu II instancji wraz z uzasadnieniem. Wcześniej należy złożyć wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem w Sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli ustawa przewiduje doręczenie orzeczenia, od daty jego doręczenia.

Ww. termin nie dotyczy podmiotów szczególnych, tj. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Nie należy jednak zapominać, że niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Nie szukaj adwokata na ostatnią chwilę, bo „co nagle, to po diable”! Adwokat musi mieć bowiem wystarczająco dużo czasu, by wnikliwie zapoznać się z aktami sprawy i sporządzić kasację w Twoim imieniu w sposób rzetelny i profesjonalny.

KASACJA KARNA. Czy wniesienie kasacji wstrzymuje wykonanie zaskarżonego orzeczenia?

W razie wniesienia kasacji, Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji, jednak nie robi tego automatycznie, jak w przypadku składania apelacji. Pełnomocnik lub obrońca, reprezentujący stronę powinien złożyć w tym zakresie stosowny wniosek w trybie art. 532 § 1 Kodeksu postępowania karnego i jednocześnie wykazać istnienie szczególnych okoliczności powodujących, że wykonywanie lub wykonanie orzeczenia pociągnęłoby za sobą wyjątkowo dolegliwe i w zasadzie nieodwracalne skutki. Ciężar wykazania okoliczności uzasadniających ten wniosek spoczywa na autorze kasacji.

Czym różni się Sędzia Sądu Najwyższego od Sędziego w innym sądzie?

Nie należy zapominać, że Sędzia Sądu Najwyższego w porównaniu do sędziów orzekających w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, nie tylko osiąga wyższe wynagrodzenie, ale przede wszystkim wyróżnia się dużo większym doświadczeniem, również życiowym, autorytetem oraz wieloletnią praktyką i wiedzą prawniczą. Powinien mieć wysokie predyspozycje etyczne i duże pokłady empatii.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Kliknij i zobacz pełną wersję strony:

screen_home

ekspert-adwokat-dr-Iwona-Zielinko-OPT

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej