Kiedy wnosimy apelację cywilną

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-apelacja

Kiedy wnosimy apelację cywilną

Co należy wiedzieć w sprawie o apelacji cywilnej

Jesteś niezadowolony lub rozgoryczony z powodu niekorzystnego wyroku sądu I instancji w sprawie cywilnej, który właśnie zapadł? Czy jako strona postępowania, tj. powód lub pozwany czujesz się skrzywdzony i niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości? Nie trać więcej czasu i czym prędzej złóż apelację, czyli środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu II instancji! W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym, zgodnie z którą strona niezadowolona z wyroku ma prawo odwołać się do sądu wyższej intancji.

Kiedy wnosimy apelację w sprawach cywilnych ?

Na wstępie warto podkreślić, że apelacja w postępowaniu cywilnym jest zwyczajnym środkiem odwoławczym i ma przede wszystkim wykazać, że sąd I instancji się pomylił, nie miał racji lub wydał wyrok, nie zapoznając się uprzednio z aktami sprawy w sposób wnikliwy, co przedłożyło się na wynik sprawy, który jest dla Ciebie krzywdzący. Jednak nie można generalizować, gdyż każdy przypadek jest inny i wymaga przeprowadzenia wnikliwej analizy przez doświadczonego adwokata w oparciu o akta sprawy. Apelację należy wnieść do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej