Opłaty i czas rozpoznania

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Opłaty i czas rozpoznania

Czy kasacja podlega opłacie?

Wniesienie kasacji wiąże się z dodatkową opłatą, którą należy uiścić na rachunek bankowy sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. opłata za wniesienie kasacji w sprawie, w której wyrok wydał sąd rejonowy wynosi 450 zł, natomiast w sprawie, w której w pierwszej instancji wydał wyrok sąd okręgowy – 750 zł. Do sporządzonej kasacji koniecznie należy dołączyć dowód uiszczenia ww. opłaty sądowej.

Opłaty nie uiszczają jedynie prokurator, osoba pozbawiona wolności oraz żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub pełniący służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego!

Co jest istotne, jeżeli kasacja zostanie uwzględniona, chociażby w części, albo zostanie cofnięta, opłata ulega zwrotowi stronie, która ją uiściła! Istnieje zatem szansa, że odzyskasz uiszczoną opłatę!

Jaki jest szacunkowy czas oczekiwania na rozpoznanie kasacji przez Sąd Najwyższy?

Musisz liczyć się z tym, że postępowanie przed Sądem Najwyższym trwa zazwyczaj od ok. 3 miesięcy do nawet 1 roku, jednak czas oczekiwania jest uzależniony przede wszystkim od obłożenia Sądu Najwyższego nowymi kasacjami, których ilość z roku na rok wzrasta. Decydujące znaczenie ma również stopień skomplikowania sprawy i objętość akt, które mogą liczyć od kilkunastu, do nawet kilkudziesięciu tomów. Ww. okoliczności powodują, że trudno jest sprecyzować dokładny okres rozpatrzenia kasacji. Musisz zatem uzbroić się w cierpliwość! Ustanowiony adwokat z pewnością niezwłocznie poinformuje Cię o tym, jakie zapadło rozstrzygnięcie, gdy tylko otrzyma jakąkolwiek informację.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Kliknij i zobacz pełną wersję strony:

screen_home

ekspert-adwokat-dr-Iwona-Zielinko-OPT

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej