Opłaty od skargi

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Opłaty od skargi

Czy można ubiegać się o zwolnienie od opłaty sądowej od skargi kasacyjnej?

Wniesienie skargi kasacyjnej wiąże się na ogół z opłata sądową, którą należy uiścić na rachunek bankowy Sądu II instancji. Kwota jest zasadniczo uzależniona od wartości przedmiotu sporu, jednak w sprawach z zakresu prawa pracy wynosi 30 zł, a w sprawach pracowniczych, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Istnieje jednak możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty sądowej, jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i nie stać Cię na jej uiszczenie. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba umiejętnie wypełnić formularz – tzw. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Nasi adwokaci mają w tym duże doświadczenie i służą pomocą naszym Klientom, co zwiększa ich szanse na uzyskanie zwolnienia z opłaty sądowej.

Skarga kasacyjna wnoszona przez podmioty szczególne: Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka.

Podmioty szczególne, tj. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka również mają możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Prokurator Generalny może oprzeć skargę na tych samych podstawach co strona, jeśli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka o obywatela, natomiast Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka.

Warto pamiętać, że złożenie skargi kasacyjnej przez stronę, wyłącza możliwość jej wniesienia przez ww. podmioty szczególne.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej