W jakim terminie można wnieść apelację?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-apelacja

Termin wnoszenia apelacji

W jakim terminie można wnieść apelację?

Najpierw należy wnieść do sądu, który wydał wyrok w I instancji wniosek o uzasadnienie wyroku i o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Apelację należy wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie 14 dni od doręczenia stronie lub ustanowionemu pełnomocnikowi wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeśli jednak nie zgłosiłeś ww. wniosku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do jego zgłoszenia. Termin zostanie również zachowany, jeśli przez upływem wymaganego terminu apelacja zostanie wniesiona bezpośrednio do Sądu II instancji (w takim wypadku Sąd II instancji niezwłocznie prześle apelację do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok).

Pamiętaj, że apelacja wniesiona po upływie przepisanego terminu, nieopłacona, niedopuszczalna, dotknięta brakami formalnymi, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na posiedzeniu niejawnym.

Jeśli chcesz wnieść profesjonalną, rzetelną apelację, nie zwlekaj i poszukaj doświadczonego adwokata, jednak nie rób tego na ostatnią chwilę, bo „co nagle, to po diable”! Adwokat musi mieć bowiem wystarczająco dużo czasu, by wnikliwie zapoznać się z aktami sprawy i treścią uzasadnienia, a następnie sporządzić apelację w Twoim imieniu w sposób rzetelny i profesjonalny.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej