Co to jest mobbing?

Co to jest mobbing?

Co to jest mobbing – potoczne i prawne rozumienie pojęcia?

Mobbingiem – zjawiskiem coraz bardziej powszechnym jest działanie, które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, w efekcie wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, która często przedkłada się jego wydajność w miejscu pracy i pogorszenie stanu zdrowia. Ponadto skutkiem lub celem (gdyż nie musi on zostać wcale osiągnięty) może być poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Sprawcą mobbingu może być zarówno pracodawca, jak i pracownik, bądź grupa pracowników. Potocznie rzecz ujmując, mobbing jest pewnego rodzaju terrorem istniejącym w miejscu pracy, a osoba wobec której jest stosowany jest praktycznie pozbawiona możliwości obrony.

Przykładem działań mobbingowych jest m.in.: nieuzasadnione zwolnienie z pracy, szantażowanie zwolnieniem, ograniczanie przez pracodawcę bądź kolegów z pracy możliwości wypowiadania się, ciągła i nieusprawiedliwiona krytyka wykonywanej pracy, krzyk, groźby ustne i pisemne.

Pracownik, który doświadczył zjawiska mobbingu i w efekcie doznał rozstroju zdrowia może dochodzić od pracodawcy, zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu doznanej krzywdy. Jeśli zaś skutkiem mobbingu jest rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę, przysługuje mu prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej