Czy szykany, które mnie spotykają w miejscu pracy to mobbing?

Za mobbing nie można uznać sporadycznych lub jednorazowych zachowań, nawet jeśli ich efektem jest skutecznie poniżenie czy ośmieszenie. Najistotniejsza jest tu bowiem długotrwałość, którą oceniać należy w sposób zindywidualizowany. Ma ona ponadto bezpośredni związek z uporczywością, gdyż w przypadku większego nasilenia noszących wszystkie pozostałe cechy mobbingu zachowań, za wystarczający może zostać uznany krótszy okres ich występowania, niż w przypadku, gdy uporczywość cechuje się mniejszym natężeniem. Samą zaś uporczywość ocenia się pod kątem intensywności, a także naganności zachowań względem ofiary.
Nie należy mylić mobbingu ze zwykłym konfliktem ze swoim pracodawcą, bądź kolegami z pracy, bowiem w przypadku konfliktu strony zazwyczaj dążą do porozumienia, konflikt trwa krótko i może być sytuacją jednorazową, natomiast w przypadku mobbingu nie ma jakichkolwiek kompromisów, gdyż tego typu działanie służy wyeliminowaniu pracownika z zespołu pracowniczego, ośmieszenie i zdysktredytowanie.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej