Czy warto wnosić kasację

Jeśli czujesz się skrzywdzony, zawiedziony, niesprawiedliwie potraktowany i wyczerpałeś już wszystkie środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, opisane w niniejszym artykule, to najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z profesjonalnym adwokatem, doświadczonym w tej materii, który dzięki wieloletniej wiedzy i doświadczeniu sporządzi w Twoim imieniu skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Nawet jeśli zostanie oddalona, to pozostaje dalsza walka o swoje prawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
jednak przed jej złożeniem należy wyczerpać wszelkie dostępne w prawie krajowym środki zaskarżenia, w tym także skargę kasacyjną. Rezygnując z skargi kasacyjnej, pozbawiasz się szansy na skuteczne wniesienie skargi do Strasburga, gdzie można zawalczyć o wysokie zadośćuczynienie pieniężne w związku z łamaniem Twoich praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Decyzja należy jednak do Ciebie!

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej