W
C
Z
Y
T
Y
W
A
N
I
E
img11

dr Iwona  Zielinko

Adwokat

DZIAŁAM KONKRETNIE I OFENSYWNIE, TYLKO TAKI STYL JEST GWARANCJĄ SUKCESU MOJEGO I MOICH KLIENTÓW

Twój Adwokat od beznadziejnych spraw !

LUSTRACJA, KWERENDY, AUTOLUSTRACJA

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

adwokat-Iwona-Zielinko

Sprawy lustracyjne, ekspertyzy i opinie prawne, doktorzy i profesorowie prawa, dziennikarze śledczy i eksperci,
kwerendy w archiwach, wiedza i doświadczenie

Absolutnym wyjątkiem na rynku usług prawniczych jest reprezentowanie i doradztwo w sprawach związanych z Instytutem Pamięci Narodowej, ponieważ jest to bardzo wąska dziedzina.

Kancelaria posiada doświadczenia w obronie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach lustracyjnych (także autolustracyjnych).

Jeśli chodzi o aspekt ideologiczny lustracji, mogę być na TAK lub na NIE – w zależności od interesu mojego Klienta.

Postępowania lustracyjne na etapie postępowania przygotowawczego są prowadzone przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, a na dalszych etapach przez właściwe sąd. W Instytucie Pamięci Narodowej analizą złożonych oświadczeń lustracyjnych, a także przygotowaniem postępowań lustracyjnych zajmuje się Biuro Lustracyjne, które po dokonaniu weryfikacji oświadczenia lustracyjnego bądź kieruje je do postępowania lustracyjnego bądź wydaje postanowienie o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

Chociaż co do zasady postępowania lustracyjne i autolustracyjne prowadzone są według przepisów procedury karnej, jednak do ich prowadzenia stosuje się również przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dlatego też nie każdy karnistra będzie w stanie reprezentować oskarżonego w takowym postępowaniu, ponieważ jest to dziedzina specjalistyczna.

Oprócz powyższego Kancelaria udziela pomocy przy sporządzaniu wszelkich wniosków do Instytutu Pamięci Narodowej, generowaniu wniosków o udostępnienie dokumentów zgromadzonych w Instytucie, jak również udzielaniu wyjaśnień w sprawach interpretacji przepisów prawnych regulujących problematykę lustracji.

W zespole naszych współpracowników znajdują się eksperci i dziennikarze, znający od podszewki problematykę lustracji i biegli w meandrach Instytutu Pamięci Narodowej.

lustrcje


Teczka personalna TW „Wolfgang” udostępniona w poznańskim IPN

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” dotycząca Andrzeja Przyłębskiego została udostępniona w piątek od godz. 13 w poznańskim oddziale IPN – poinformowała rzeczniczka prasowa IPN w Poznaniu Natalia Cichocka.

Cichocka zaznaczyła, że informacje z teczki personalnej o tytule: „Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” dot. Przyłębski Andrzej, imię ojca: Marian, ur. 14-05-1958 r.” udostępniane są dziennikarzom na podstawie wypełnienia ustawowych formalności. Dokumenty z teczki personalnej tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” obejmują lata 1979-1980. Są przypisane do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Koninie z lat 1983-1990.

Co zawierają teczki Wolfganga?

Według dokumentów znajdujących się w IPN Andrzej Przyłębski współpracował ze służbami bezpieczeństwa w latach 1979-1980 – wynika z informacji RMF FM. Współpraca została zakończona w momencie, gdy obecny ambasador RP w Berlinie, rozpoczął indywidualny tok studiów. W czasie współpracy wielokrotnie informował służby o działaniach i poglądach swoich kolegów z uczelni.

Przyłębski w rozmowach z agentem prowadzącym opisywał siebie samego jako ateistę i marksistę. Z notatek operacyjnych wynika jednak, że TW Wolfgang był krytyczny, choć lojalny wobec ustroju państwa.

„Stwierdził również, że uwagi krytyczne pod adresem polityki ekonomicznej rządu PRL nie są bez racji” – czytamy w notatce.

W dokumentach opublikowanych przez RMF FM, TW Wolfgang opisywał jednego ze studentów jako antykomunistę. Informował również o działalności organizacji niepodległościowych na uczelni w Poznaniu. Przyłębski dzięki rozpoczęciu współpracy otrzymał zgodę na wyjazd do Wielkiej Brytanii „w celach turystycznych” – czytamy na stronach RMF FM.

Jak podaje współautor materiału, Adam Górczewski, Przyłębski prócz tego nie otrzymał żadnych innych benefitów z tytułu współpracy ze służbami.
Według informacji z inwentarza archiwalnego IPN, dostępnego na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl, w archiwach IPN znajduje się teczka o tytule: „Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” dot. Przyłębski Andrzej, imię ojca: Marian, ur. 14-05-1958 r.”

W marcu 2010 r. otrzymał tytuł profesorski. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju. Przez pięć lat zajmował stanowisko radcy ds. kultury i nauki w Ambasadzie RP w Niemczech.

Andrzej Przyłębski jest prywatnie mężem prezes Trybunały Konsytucyjnego.

1

2

3

4

5

6

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej