Specjalizujemy się w kasacjach wyroków karanych i cywilnych jako jedna z nielicznych kancelarii. Z nami masz szansę wygrać.

KASACJA WYROKU KARNEGO, APELACJA KARNA, CYWILNA, ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Odtwórz wideo

kasacja karna. co należy wiedzieć?

kasacja CYWILNA. co należy wiedzieć?

Jak skasować zły wyrok, więzienie. Adwokat dr Iwona Zielinko

JAK WYGRAĆ KASACJĘ KARNĄ?

To pytanie zadaje sobie niemal każdy prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności, dla którego kasacja do Sadu Najwyższego jest ostatnią deską ratunku. Jeśli znalazłeś się w tak trudnej sytuacji, a dodatkowo masz poczucie krzywdy, ponieważ jesteś niewinny bądź wyrok powinien być znacznie niższy, może to oznaczać, że popełniłeś w swojej sprawie jakieś błędy lub dokonałeś niewłaściwych wyborów. Kasacja do Sądu Najwyższego to jest ten moment, kiedy jeszcze masz ostatnią szansę, żeby zawalczyć o swoją wolność. Dlatego nie możesz już sobie pozwolić na popełnianie tych samych błędów i powielanie nietrafionych wyborów. Musisz zdać się na wiedzę i doświadczenie adwokata, któremu powierzasz swój los. Bo tylko od niego zależy los kasacji. Musisz zdać sobie sprawę, że sukces kasacyjny to nie tylko złożenie jednej perfekcyjnej kasacji, ale cała strategia kasacyjna, obliczona na zwycięstwo.

Pierwszy punkt tej strategii to odroczenie wykonania kary.
Dla naszej Kancelarii jest to priorytet – zanim złożymy kasację, występujemy do Sądu I instancji o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, albowiem stawiennictwo Klienta na rozprawie kasacyjnej z wolnej stopy jest ważne z przyczyn m.in. wizerunkowych i taktycznych.

Drugi punkt tej strategii to stosowanie się do wytycznych naszej Kancelarii odnośnie dokumentów, które powinieneś dostarczyć, żeby otrzymać szansę odroczenia wykonania kary. To bardzo istotne, ponieważ Sąd nigdy nie ma obowiązku odroczenia wykonania kary, a wyłącznie posiada taką możliwość. Dlatego to od klasy i doświadczenia Twojego obrońcy będzie zależało, czy jego racje przekonają Sąd do odroczenia wykonania kary. W naszej Kancelarii 90% Klientów, którzy zastosowali się do naszych zleceń odnośnie dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, uzasadniającej wniosek o odroczenie wykonania kary, otrzymało odroczenie wykonania kary!

Trzeci punkt tej strategii to wykonanie fotokopii całych akt sprawy (a nie wyrywkowych skrawków), uważne ich przeczytanie,
a następnie przeanalizowanie przez dwóch lub trzech doktorów nauk prawnych.

Czwarty punkt tej strategii to badanie przez współpracowników naszej Kancelarii na wyłączność (fundacje, stowarzyszenia, detektywi sądowi, parlamentarzyści, czy dziennikarze śledczy),
czy skład sędziowski w obu instancjach był zgodny z przepisami obowiązującego prawa, czyli czy zostało zachowane prawo do sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uchybienia w tym zakresie mogą być materiałem nawet na bezwzględną przyczynę odwoławczą, więc warto gruntownie zbadać ten temat.

Piąty punkt tej strategii to opracowanie koncepcji podstaw kasacyjnych i napisanie oddzielnego projektu kasacji przez każdego z trzech doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii, niezależnie od siebie.

Szósty punkt tej strategii to opracowanie finalnej wersji kasacji, uwzględniającej najmocniejsze podstawy z trzech ww. projektów opracowanych przez doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii, która jest składana w Sądzie.

Siódmy punkt tej strategii to swoisty PR kasacyjny, obliczony na wzmocnienie skuteczności kasacji, ale o tym nie możemy napisać, aby nie odkrywać technik operacyjnych. Jest on natomiast wliczony w naszą ofertę kasacyjną, adresowaną do Klientów, którzy powierzą nam złożenie kasacji w swojej sprawie.

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

PODZIĘKOWANIA ZA WYGRANIE BEZNADZIEJNYCH SPRAW W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Kancelaria ADWOKACKA

Adw. Dr Iwo­ny Zie­lin­ko

Uczciwość, zaangażowanie, skuteczność

Warszawa ul. Grochowska 207/167