LUSTRACJA, KWERENDY, AUTOLUSTRACJA

Absolutnym wyjątkiem na rynku usług prawniczych jest reprezentowanie i doradztwo
w sprawach związanych z Instytutem Pamięci Narodowej, ponieważ jest to bardzo
wąska dziedzina. Kancelaria posiada doświadczenia w obronie podejrzanych i oskarżonych
w postępowaniach lustracyjnych (także autolustracyjnych). Jeśli chodzi o aspekt ideologiczny lustracji, mogę być na TAK lub na NIE – w zależności od interesu mojego Klienta.

Postępowania lustracyjne na etapie postępowania przygotowawczego są prowadzone przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, a na dalszych etapach przez właściwe sądy. 
W Instytucie Pamięci Narodowej analizą złożonych oświadczeń lustracyjnych, a także przygotowaniem postępowań lustracyjnych zajmuje się Biuro Lustracyjne, które po dokonaniu weryfikacji oświadczenia lustracyjnego bądź kieruje je do postępowania lustracyjnego bądź wydaje postanowienie o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

Chociaż co do zasady postępowania lustracyjne i autolustracyjne prowadzone są według przepisów procedury karnej, jednak do ich prowadzenia stosuje się również przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dlatego też nie każdy karnista będzie w stanie reprezentować oskarżonego w takowym postępowaniu, ponieważ jest to dziedzina specjalistyczna.

Oprócz powyższego Kancelaria udziela pomocy przy sporządzaniu wszelkich wniosków do Instytutu Pamięci Narodowej, generowaniu wniosków
o udostępnienie dokumentów zgromadzonych w Instytucie, jak również udzielaniu wyjaśnień w sprawach interpretacji przepisów prawnych regulujących problematykę lustracji. W zespole naszych współpracowników znajdują się eksperci i dziennikarze, znający od podszewki problematykę lustracji i biegli w meandrach Instytutu Pamięci Narodowej.

Adwokat dr Iwona Zielinko

TECZKA PERSONALNA TW „WOLFGANG”
UDOSTĘPNIONA W POZNAŃSKIM IPN

lustracje

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” dotycząca Andrzeja Przyłębskiego została udostępniona w piątek od godz. 13 w poznańskim oddziale IPN – poinformowała rzeczniczka prasowa IPN w Poznaniu Natalia Cichocka.

Cichocka zaznaczyła, że informacje z teczki personalnej o tytule: „Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” dot. Przyłębski Andrzej, imię ojca: Marian, ur. 14-05-1958 r.” udostępniane są dziennikarzom na podstawie wypełnienia ustawowych formalności. Dokumenty
z teczki personalnej tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” obejmują lata 1979-1980.
Są przypisane do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Koninie z lat 1983-1990.

Co zawierają teczki Wolfganga?
Według dokumentów znajdujących się w IPN Andrzej Przyłębski współpracował ze służbami bezpieczeństwa w latach 1979-1980 – wynika
z informacji RMF FM. Współpraca została zakończona w momencie, gdy obecny ambasador RP w Berlinie, rozpoczął indywidualny tok studiów.
W czasie współpracy wielokrotnie informował służby o działaniach i poglądach swoich kolegów z uczelni.

Przyłębski w rozmowach z agentem prowadzącym opisywał siebie samego jako ateistę i marksistę. Z notatek operacyjnych wynika jednak,
że TW Wolfgang był krytyczny, choć lojalny wobec ustroju państwa.

„Stwierdził również, że uwagi krytyczne pod adresem polityki ekonomicznej rządu PRL nie są bez racji” – czytamy w notatce.

W dokumentach opublikowanych przez RMF FM, TW Wolfgang opisywał jednego ze studentów jako antykomunistę.
Informował również o działalności organizacji niepodległościowych na uczelni w Poznaniu. Przyłębski dzięki rozpoczęciu współpracy otrzymał
zgodę na wyjazd do Wielkiej Brytanii „w celach turystycznych” – czytamy na stronach RMF FM.

Jak podaje współautor materiału, Adam Górczewski, Przyłębski prócz tego nie otrzymał żadnych innych benefitów z tytułu współpracy
ze służbami. Według informacji z inwentarza archiwalnego IPN, dostępnego na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl, w archiwach IPN znajduje się teczka o tytule: „Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wolfgang” dot. Przyłębski Andrzej, imię ojca: Marian, ur. 14-05-1958 r.”

W marcu 2010 r. otrzymał tytuł profesorski. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju.
Przez pięć lat zajmował stanowisko radcy ds. kultury i nauki w Ambasadzie RP w Niemczech.

Andrzej Przyłębski jest prywatnie mężem prezes Trybunały Konsytucyjnego.

Adwokat dr Iwona Zielinko