Co robić gdy jest mobbing?

Co robić gdy jest mobbing?

Co zrobić, gdy jest wobec nas stosowany mobbing, a nie mamy umowy o pracę, tylko umowę cywilnoprawną

Pamiętaj, że wszelkie roszczenia pracownika z tytułu mobbingu dotyczą wyłącznie pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę! Roszczenia te nie przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umów zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę cywilnoprawną, to nic straconego, gdyż w tej sytuacji możesz wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego, dobrem osobistym jest w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, jednak nie jest to katalog zamknięty.

Za podstawowe dobro osobiste powszechnie uznaje się godność każdego człowieka. Jeżeli zatem zachowania osoby, z którą zawarliśmy umowę cywilnoprawną, stanowią przejaw naruszenia Twoich dóbr osobistych, poprzez nieustanne szykanowanie, ośmieszanie, poniżające traktowanie to możesz żądać określonych zachowań z jego strony.

Nie trać czasu i skontaktuj się szybko z profesjonalnym i doświadczonym adwokatem, który w Twoim imieniu opracuje pozew o ochronę dóbr osobistych, gdzie będziesz mógł żądać m. in. zaniechania bezprawnych działań i przede wszystkim zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej