Jak gromadzić dowody

Jak gromadzić dowody

318

Jak gromadzić dowody, aby mieć szansę na wygranie sprawy o mobbing?

Ciężko jest udowodnić stosowanie mobbingu w miejscu pracy, jednak jest to możliwe, a zwłaszcza przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wyspecjalizowanego w tej dziedzinie, który pomoże opracować Ci odpowiednią strategię. Pamiętaj o gromadzeniu wszelakich dowodów, niezbędnych przy dochodzeniu swoich praw w postępowaniu sądowym, gdyż cały ciężar udowodnienia mobbingu będzie spoczywał na Tobie. Niezbędne mogą okazać się poniższe wskazówki:

• zapisuj szczegółowo wszystkie niepokojące zachowania i działania, które w Twojej ocenie są mobbingiem, koniecznie uwzględnij datę, miejsce oraz wszelkie istotne szczegóły!
• jeśli jakiś inny pracownik był świadkiem niepokojących zachowań, które Cię dotknęły możesz powołać go na świadka! Musisz jednak liczyć się z tym, że taka osoba w obawie o zemstę lub utratę zatrudnienia nie pogrąży swojego pracodawcy. Najlepiej powoływać na świadków byłych pracowników, którzy nie mają nic do stracenia!

• dowodem mogą być wiadomości sms, wiadomości e-mail, listy, a nawet nagrania z dyktafonu, bądź kamery. Jeśli dysponujesz takimi materiałami odpowiednie je zabezpiecz w postaci zrobienia dodatkowych kopii!
• dowodem może być również dokumentacja lekarska, zaświadczenia psychologa, świadczące o tym, że możesz być ofiarą mobbingu w miejscu pracy, np. w wyniku rozstroju zdrowia;
• rozmawiaj o mobbingu ze swoją rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Pamiętaj, że im większa liczba osób będzie wiedziała o niepokojących zjawiskach, które Cię dotknęły, tym łatwiej będzie Ci je udowodnić, powołując ich na świadków!
• możesz szukać pomocy w związkach zawodowych oraz innych instytucjach i stowarzyszeniach, zaświadczenia przez nie wydawane również mogą stanowić dowód w sprawie o mobbing.

Jeśli dysponujesz ww. dowodami, Twoje szanse na wygraną są wysokie, więc nie trać czasu i czym prędzej skontaktuj się z doświadczonym adwokatem!

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej