Co to są narkotyki w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

W ustawie narkotykowej brak jest definicji pojęcia narkotyku, wskazuje się za to, iż narkomanią jest stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. Płynie stąd więc wniosek, iż za narkotyki uznać należy środki odurzające (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. heroina, kokaina), substancje psychotropowe (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. mefedron, amfetamina), środki zastępcze (produkty zawierające co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa) oraz nowe substancje psychoaktywne (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy). W przypadku środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, chodzi o tzw. dopalacze.
440

Szczegółowe wykazy tych substancji znajdują się w załącznikach do ustawy, a także odpowiednich rozporządzeniach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do danej substancji, zalecamy kontakt z adwokatem, który znając meandry przepisów, a także wiedząc jak poruszać się obszernych załącznikach, udzieli profesjonalnej porady.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej