Co to znaczy „środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek”

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Przepis art. 62a ustawy narkotykowej pozwala na umorzenie postępowania jeszcze przed jego wszczęciem, jeżeli sprawca posiada przy sobie środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek, a orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Niestety pojęcie „nieznacznej ilości” nie zostało ustawowo sprecyzowane, skutkiem czego nastręcza ono wątpliwości interpretacyjnych. W orzecznictwie zwykło się jednak przyjmować, iż jest to ilość odpowiadająca doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu, jedna, dwie porcje, lecz nie ilość od tego większa, choćby zgromadzono ją w przewidywaniu przyszłych potrzeb.

W doktrynie zaś wskazuje się, iż: Jeśli przyjąć, że posiadanie narkotyku identyfikuje się z reguły już z jedną jego porcją pozwalającą na odurzenie człowieka, to aby pozostać w zgodzie z tym stanowiskiem, trzeba konsekwentnie uznać, że „nieznaczną ilością” będzie ta, która stanowi mnożnik owej jednorazowej dawki przez dzienne spożycie wynikające z charakteru używania danego środka odurzającego lub substancji psychotropowej przez sprawcę czynu zabronionego.

431

Co ciekawe, naukowcy podjęli się nawet sporządzenia wytycznych, które za ilości graniczne dla uznania ilości narkotyku za nieznaczną, przewidują w sposób następujący: heroina – 1,5g, kokaina – 1g, amfetamina/metaamfetamina – 1,5 g, ecstasy – 4 tabletki, LSD – 2500µg, marihuana – 10g, haszysz – 5g. Podkreślenia jednak wymaga, że ilości te są jedynie orientacyjne i w żaden sposób nie wiążą sądów, ani prokuratorów. Zwłaszcza zaś pamiętać należy, iż w zależności od stopnia uzależnienia, zmienia się częstotliwość zażywania narkotyku, a także ilość jednej dawki.

Pamiętać również należy, że nawet posiadając nieznaczną ilość narkotyku, narażamy się na odpowiedzialność karną, jeśli z okoliczności sprawy nie wynika, że środki te przeznaczone są na własny użytek.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej