Czy w przypadku skazania za przestępstwo narkotykowe sąd może wymierzyć i karę pozbawienia wolności i grzywnę?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Tak, z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku przestępstw z art. 55. ust 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3 oraz art. 61 ustawy narkotykowej. Przestępstwa te dotyczą uczestniczenia w nielegalnym obrocie krajowym, wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym zarówno w odniesieniu do narkotyków, jak i prekursorów.

Co do zasady, karę grzywny można nieobowiązkowo orzec obok kary pozbawienia wolności, gdy sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął (art. 33 § 2 k.k.), jak również w sytuacji, gdy karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza. Na gruncie wspomnianych na wstępie przepisów ustawy narkotykowej napotykamy na odmienną regulację, na gruncie której kara grzywny – w przypadku skazania – zostaje orzeczona obowiązkowo, obok kary pozbawienia wolności.

433

Podkreślić jednak trzeba, iż wymierzając karę grzywny Sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej