Kiedy możemy mówić o znacznej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko
Brak jest w ustawie narkotykowej definicji pojęcia znacznej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

409

Na potrzeby zdefiniowania tego pojęcia odwołać należy się więc do poglądu wypracowanego w orzecznictwie, stosownie do którego: kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest znaczna, nieznaczna czy zwykła są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne).

Dodatkowo wskazuje się, iż: znaczną ilość środków odurzających jest ilością porcji wystarczającą na zaspokojenie potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych.

Za każdym razem Sąd będzie więc decydował – na podstawie zgromadzonych dowodów, w tym opinii biegłych – czy w danej sytuacji mamy do czynienia ze znaczną ilością danego środka. Nieoceniona będzie też pomoc doświadczonego w tej materii adwokata, który odpowiednimi pytaniami i zastrzeżeniami może zdyskredytować niekorzystną dla klienta opinię biegłego.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej