Na czym polega umorzenie postępowania w trybie art. 62a ustawy narkotykowej? Jakie są konsekwencje zastosowania tej instytucji dla oskarżonego? Czy zastosowanie tej instytucji powoduje, że oskarżony ma w kartotece karnej wpis o skazaniu?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Jeśli spełnione zostaną warunki określone w art. 62a ustawy narkotykowej, a więc gdy (1) sprawca posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej – odpowiadającej doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu – jedną, dwie porcje, lecz nie ilość od tego większą, choćby zgromadzono ją w przewidywaniu przyszłych potrzeb, (2) środki odurzające lub substancje psychotropowe przeznaczone są na własny użytek sprawcy, (3) orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na: okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości, postępowanie może zostać umorzone jeszcze przed jego oficjalnym wszczęciem.

Co prawda każde postępowanie może zakończyć się umorzeniem już na etapie sądowym z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, jednakże dla oskarżonego najkorzystniej jest, gdy dojdzie do tego jak najszybciej, o czym właśnie stanowi omawiany przepis. Oszczędza to bowiem czas, nerwy, a także koszty związane z obroną.

Umorzenie postępowania jeszcze przed jego wszczęciem nie wiąże się dla podejrzanego z żadnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi, nie zostaje również odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej