Co otrzymuje „mały świadek koronny”

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-pomowienia

Co otrzymuje „mały świadek koronny”

Co otrzymuje „mały świadek koronny” w zamian za pomówienie wskazanej przez prokuraturę osoby?

Przede wszystkim „mały światek koronny”, będący przestępcą staje się sojusznikiem organów ścigania – przechodzi na tzw. jasną stronę mocy, a przynajmniej prokuratura wierzy, że tak jest. Dodatkowo, może on liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary (a więc orzeczenie jej w wymiarze niższym niż przewiduje ustawa, bądź też orzeczenie kary łagodniejszego rodzaju – np. ograniczenia wolności, zamiast jej pozbawienia) albo zawieszenie jej wykonania.

Jeśli zaś rola „małego” świadka koronnego w popełnieniu przestępstwa była podrzędna, a ujawnione przez niego informacje przyczyniły się do zapobieżenia innemu przestępstwu, sąd ma możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. Powyższe okoliczności sprawiają, że „mały świadek koronny” często dopuszcza się kłamstw i pomawiania swoich dawnych kolegów dla własnych korzyści, tj. uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Ustawa o świadku koronnym – warunki, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać status świadka koronnego?

Świadkiem koronnym jest przestępca, który przyjął korzystną propozycję w zakresie ścigania (co do wyłączenia odpowiedzialności karnej) lub ukarania (co do wyłączenia lub ograniczenia karnych konsekwencji popełnionego czynu) w zamian za zeznania obciążające innych współuczestników, sprawców przestępstw. Taka osoba jest niezwykle wartościowa dla wymiaru sprawiedliwości, gdyż stanowi cenne źródło informacji, podnosi wykrywalność skuteczność ścigania karnego najpoważniejszych przestępstw i ich sprawców oraz dostarcza brakującego materiału dowodowego. Najsłynniejszym w Polsce świadkiem koronnym jest Jarosław Sokołowski, pseudonim MASA, o którym wiele mówiło się w mediach i w prasie.

Co jest istotne, świadkiem koronnym nie może zostać podejrzany, który w związku z udziałem w przestępstwie usiłował popełnić albo popełnił przestępstwo zabójstwa lub współdziałał w jego popełnieniu albo nakłaniał inną osobę do popełnienia takiego czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego. Nie może być również świadkiem koronnym osoba, która zakładała lub kierowała związkiem przestępczym.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej