Pozwolenia na broń

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 od osób posiadających broń wymagane jest stosowne urzędowe pozwolenie.

Obecnie przepisy dotyczące nabywania, posiadania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, a także przywozu ich z zagranicy, przewozu przez terytorium kraju i wywozu za granicę określa ustawa z 21 maja 1999 o broni i amunicji. Ustawa ta określa także zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz wydawania pozwoleń na broń, cofania ich oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

Pozwolenie na broń wydaje się po wskazaniu uzasadnionej przyczyny jej posiadania, a w szczególności do celów: ochrony osobistej, osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich oraz pamiątkowych i szkoleniowych, ewentualnie ze względu na istnienie innej ważnej przyczyny, uzasadniającej wydanie pozwolenia na broń.

Kancelaria oferuje pomoc zarówno w uzyskaniu, jak i odzyskaniu pozwolenia na posiadanie broni. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami i sądami administracyjnymi w przedmiotowym zakresie. Bronimy naszych Klientów przed niesłuszną utratą pozwolenia na broń.

adw. dr Iwona Zielinko

pozwolenia-bron

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej