WYGRALIŚMY W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Nasza specjalność to sprawy, trafiające do Sądu Najwyższego, czyli tzw. ostatnia deska ratunku. Posiadamy Zespół pracowników naukowych, wyspecjalizowanych w takich sprawach, wieloletnie doświadczenie oraz sukcesy, którymi możemy się pochwalić.

WYGRANA KASACJA W SPRAWIE „POLITYCZNEJ”

Wygraliśmy kasację w sprawie natury politycznej, po wieloletnim brutalnym procesie sądowym, gdzie w kasacji zarzucaliśmy m.in. nieprawidłowości przy przydzielaniu Sędziów do składu sądzącego w II instancji. Sąd Najwyższy ukrócił zakusy niektórych ambitnych polityków do ingerowania w niezawisłość sędziowską i po raz kolejny stanął po stronie praworządności, broniąc gwarantowanego przez prawo krajowe i międzynarodowe prawa do sądu ustanowionego ustawą. Zanim Sąd Najwyższy wydał wyrok, będący dla naszych Klientów sukcesem totalnym, wstrzymał Im wykonanie kary pozbawienia wolności, dzięki czemu mogli oczekiwać na sprawiedliwość w komfortowych warunkach.

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE KARNEJ WROBIONEGO W PROCEDER KARDZIEŻY „NA WNUCZKA”

Nasz Klient przez własną łatwowierność i naiwność, zupełnie nieświadomie dał się wciągnąć w proceder kradzieży „na wnuczka”, gdzie pełnił marginalną rolę. Jednak Prokuratura – nie potrafiąc ująć osób, będących „mózgami” i czołowymi wykonawcami tego przestępczego procederu – przedstawiła mu bardzo poważane zarzuty, na wyrost – niewspółmierne do jego rzeczywistej roli w tym procederze. Natomiast Sądy obu instancji – pod ogromną presją mediów – zafundowały mu skandalicznie niesprawiedliwy wyrok, nie tylko wieloletniego pozbawienia wolności, ale także rujnujący go finansowo. Dopiero Sąd Najwyższy naprawił ten błąd!

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE LUSTRACYJNEJ

Sąd Najwyższy podzielił pogląd adwokatów i doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii, że nasz Klient złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Zdaniem Sądu Najwyższego, Instytut Pamięci Narodowej, który wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego, nie wykazał, aby nasz Klient spełnił kryteria współpracy określone w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

WYGRALIŚMY SKARGĘ KASACYJNĄ O PODZIAŁ MAJATKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW PO ROZWODZIE

Sądy obu instancji w procesie o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie skrzywdziły naszą Klientkę. Źródłem tej krzywdy były nieprawidłowe ustalenia w zakresie wartości nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy. Sąd Najwyższy podzielił pogląd lansowany w skardze kasacyjnej autorstwa doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii, że Sąd – przyznając nieruchomość w opisanej wyżej sytuacji prawnej na własność jednego z małżonków – powinien ustalić jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego. 

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE NARKOTYKOWEJ

Ten przypadek wyglądał beznadziejnie, ponieważ dotyczył „barona narkobiznesu” – jak okrzyknęły naszego Klienta lokalne media. Ilości kokainy, które przypisano mu aktem oskarżenia, były naprawdę spektakularne, co przełożyło się na negatywne nastawienie do naszego Klienta Sądów obu instancji oraz prowadzenie sprawy wedle zasady domniemania winy. Nasza Kancelaria jest od wyciągana naszych Klientów z kłopotów, a nie od osądzania. Dzięki takiemu zdroworozsądkowemu podejściu dostrzegliśmy niedostatki aktu oskarżenia oraz słabe punkty koronnego dowodu – pomówienia tzw. małego świadka koronnego, który z pomówienia naszego Klienta, będącego od wielu lat, bezskutecznie w orbicie zainteresowania miejscowej Prokuratury, uczynił sobie oręż w walce o śmiesznie niski wyrok za własne przestępstwa narkotykowe. Perfekcyjna kasacja naszej Kancelarii, celnie punktująca słabe punkty procedowania przed Sądem II instancji, pozwoliła na uchylenie rażąco niesprawiedliwego wyroku. 

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE LUSTRACYJNEJ

Sprawa wydawała się beznadziejna, ponieważ nasz Klient – pomówiony przez Instytut Pamięci Narodowej o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa – wystąpił do Sądu z wnioskiem o autolustrację. Klient miał zatarg osobisty z IPN-em, albowiem Jego działalność w sferze publicznej polegała m.in. na demaskowaniu kompromitujących faktów z życia szefostwa IPN-u oraz miejscowych funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów.
W efekcie przegrał sprawę w obu instancjach sądowych, a hańbiący wyrok stał się prawomocny. Ostatnią deską ratunku dla Jego godności była kasacja do Sądu Najwyższego. Dopatrzyliśmy się mocnych przesłanek kasacyjnych i dwaj doktorzy nauk prawnych z naszej Kancelarii złożyli naprawdę dobrą kasację. Sąd Najwyższy przyznał nam rację, a kasację wygraliśmy!

PROKURATOR GENERALNY WNIÓSŁ KASACJĘ

Sprawa była naprawdę bulwersująca, albowiem Sądy obu instancji – pod ogromną presją mediów – wydały skandalicznie niski wyrok w stosunku do sprawcy zadźgania nożem Syna naszego Klienta. Prokurator Generalny dostrzegł krzywdę zrozpaczonego ojca i wniósł kasację, podnosząc wskazane przez naszą Kancelarię podstawy kasacyjne.

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE NARKOTYKOWEJ

Nasza ofensywna walka na etapie Sądu Najwyższego doprowadziła do uniewinnienia naszego Klienta od zarzutu kierowania grupą przestępczą, zajmującą się handlem narkotykami na skalę międzynarodową.

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE „MAFII VAT-OWSKIEJ”


Sprawa trafiła do naszej Kancelarii na etapie kasacyjnym. Wiedzieliśmy, że czeka nas tytaniczna praca, albowiem akta liczyły prawie 200 tomów, ale potraktowaliśmy to w kategorii wyzwania. Cały nasz Zespół, złożony z trzech doktorów nauk prawnych, przez trzy długie miesiące fotografował akta, czytał je, analizował i poszukiwał genialnej koncepcji kasacyjnej, która byłaby w stanie zainteresować Sędziów Sądu Najwyższego.

Było to nie lada wyzwanie, ponieważ uchybień było mnóstwo, zwłaszcza na etapie śledztwa i przed Sądem I instancji, a większość z nich nie została podniesiona w apelacjach. Wybraliśmy z tego najcięższy kaliber – bezwzględną przyczynę odwoławczą i naruszenia prawa z Kodeksu karnego. I to był strzał w dziesiątkę, bo kasację wygraliśmy!

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE O POMÓWIENIE

Nasz Klient przegrał sprawę w dwóch instancjach i pojawił się w naszej Kancelarii z prośbą o złożenie kasacji. Po uważnej lekturze akt dwaj adwokaci z naszej Kancelarii znaleźli pomysł na kasację i wywiedli naprawdę dobrą kasację. Było nam bardzo miło, gdy fachowcy z zakresu prawa tak wysokich lotów, jak Sędziowie Sądu Najwyższego przyznali nam rację, uwzględniając naszą kasację.

WYGRALIŚMY SKARGĘ KASACYJNĄ W SPRAWIE O GRUBE MILIONY

Kasacja MAJSTERSZTYK, czyli mistrzostwo prawne – w ten sposób jeden z sędziów określił skargę kasacyjną wniesioną przez adw. dr Iwonę Zielinko z naszej Kancelarii w sprawie, w której zdeterminowany Klient od niemal dwudziestu lat procesował się z PZU o kwotę ponad 50.000.000 PLN. Sądy obu instancji w dużym mieście na Dolnym Śląsku szybko „ukręciły sprawie łeb” i oddaliły żądania Klienta.
Dopiero skarga kasacyjna wniesiona przez naszą Kancelarię do Sądu Najwyższego przyniosła pierwszy sukces w sprawie od dwudziestu lat. Sprawa rusza od początku i będzie się toczyła wedle wytycznych Sądu Najwyższego, co rokuje końcowy sukces.
Klient – zanim przyszedł do naszej Kancelarii – powierzał prowadzenie sprawy kolejno kilku prawnikom o kompetencjach daleko odbiegających
od materii sprawy, co musiało skończyć się przegraną. Z naszych doświadczeń wynika, że zbyt często Klienci angażują prawników nawet
z polecenia, ale bez przyjrzenia się ich rzeczywistym kwalifikacjom. To tak jakby będąc ciężko chorym na serce podjąć leczenie u ortopedy.
Skutek takiego leczenia może by tylko jeden – zgon! Dlatego nasza Kancelaria klarownie informuje o dziedzinach prawa, w których działamy
po mistrzowsku, nie biorąc spraw „wszystkich”, co – niestety – obserwując rynek usług prawniczych – zdarza się zbyt często.
Trywializując, nie sposób znać się na wszystkim! Wybór gwarantujący skuteczność to wybór przemyślany! Im trudniejsza sprawa, tym większych kwalifikacji wymaga od adwokata, o czym – poza adekwatną do sprawy specjalizacją i doświadczeniem – świadczą też stopnie i tytuły naukowe. 

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE WYPADKU DROGOWEGO

Nasz Klient – młody człowiek – trafił do nas w bardzo złej kondycji psychicznej. Przydarzyła mu się sytuacja, która w zasadzie może przytrafić się każdemu z nas – zwykłych ludzi i porządnych obywateli – potrącił na pasach kobietę w podeszłym wieku, która następnie zmarła.
Zapadł drakońsko surowy prawomocny wyrok, z którym dane nam było się zmierzyć na etapie kasacyjnym. Z uważanej analizy akt przez doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii wynikało, że sprawę w prokuraturze prowadziła wnuczka zmarłej kobiety, a nie Prokurator, co dało nam do myślenia. Po przeprowadzeniu przez naszych współpracowników śledztwa detektywistyczno- dziennikarskiego wyszło na jaw, że wnuczka zmarłej kobiety jest konkubiną szefa Prokuratury! Ustalenia ww. śledztwa pozwoliły na zbudowanie bardzo mocnych i niebanalnych podstaw kasacyjnych, które na tyle przypadły do gustu Sędziom Sądu Najwyższego, że uwzględnili naszą kasację.

WYGRALIŚMY KASACJĘ W SPRAWIE O MOLESTOWANIE,
CZYLI WOLNOŚĆ TAŃSZA OD WIĘZIENIA

W tej sprawie stronniczy, a także ulegający presji opinii publicznej i prokuratora biegli wydali opinie niekorzystne dla naszego Klienta. Pikanterii dodaje fakt, że oskarżenie pochodziło od wpływowej kobiety w średniej wielkości mieście w Polsce. Dostrzegalne było stronnicze nastawienie prokuratora i sędziego, którzy się prywatnie znali i mogli wcześniej ustalić wyrok. Pierwsze kroki w sprawie o molestowanie postawił prokurator, którego córka – jak ustalili dziennikarze śledczy – była w przeszłości ofiarą molestowania seksualnego, w związku z czym ten prokurator miał fobię na tle przestępczości seksualnej i potrzebę wyładowania się na podejrzanym – rzekomym sprawcy molestowania. Zapisy Kodeksu karnego są czasami wzmacniane okolicznościami, o jakich ani podsądni ani adwokaci nie mają pojęcia, a nierzadko właśnie te okoliczności przesądzają o tym, że zapadają tak niesprawiedliwe wyroki. Na szczęście nasza Kancelaria dysponuje własnymi śledczymi, z którymi współpracuje i chociaż jest to kosztowna usługa dodatkowa, to jednak nie droższa od kilku lat więzienia. Tylko tym sposobem można było na etapie kasacji wyłuszczyć prawidłowe i skuteczne podstawy kasacyjne, poparte zgromadzonym materiałem dowodowym, który nawet prokurator skrzętnie ukrywał.
Powstała naprawdę perfekcyjna kasacja, którą docenił sam Sad Najwyższy. Poza dobrym słowem, tym razem otrzymaliśmy premię od wdzięcznego Klienta, co zdarza się niezmiernie rzadko, ale akurat ten Klient, uszczuplając swoje konto, dostał od nas pięć lat wolności!

WYGRALIŚMY SKARGĘ KASACYJNĄ W SPRAWIE SPADKOWEJ

Sąd Najwyższy przyznał rację doktorom nauk prawnych z naszej Kancelarii  – autorom tejże skargi, że istnieje potrzeba jednoznacznej
i nie budzącej wątpliwości wykładni pojęcia „obawa rychłej śmierci”, zawartego w art. 952 § 1 k.c., które wywołuje tak znaczne rozbieżności
w orzecznictwie sądów, iż w podobnych stanach faktycznych przesłanka obawy rychłej śmierci jest odmiennie interpretowana, w tych samych sprawach w dwóch instancjach zapadają odmienne orzeczenia na skutek diametralnie różnej oceny stanu faktycznego będącego przesłanką obawy rychłej śmierci, oraz – co determinuje konieczność dokonania jednoznacznej wykładni – sądy orzekające nadal w wielu orzeczeniach podnoszą, iż przesłanka istnienia u spadkodawcy obawy rychłej śmierci powoduje problemy interpretacyjne, a w orzecznictwie brak jednolitości stanowiska co do kryteriów oceny stanu obawy rychłej śmierci.  Ponadto brak jednoznacznej wykładni pojęcia „obawa rychłej śmierci” powoduje, że w wielu przypadkach jak w niniejszej sprawie, do dziedziczenia z mocy ustawy są powoływani spadkobiercy wydziedziczeni w testamencie ustnym, gdy przyczyny wydziedziczenia nie budzą wątpliwości i znajdują oparcie w art. 1008 k.c. Bardzo nas cieszy ten sukces, ponieważ ta skarga kasacyjna to naszym zdaniem mistrzostwo prawne – kosztowała nas wiele dni i nocy żmudnej pracy, zaangażowania, a także emocji, ponieważ jesteśmy Zespołem żywiołowym i wyrażamy swoje poglądy prawne bezpośrednio, więc oczyszczające atmosferę spory prawnicze dla dobra kasacji są u nas codziennością.

WYGRALIŚMY SKARGĘ KASACYJNĄ W SPRAWIE MILIONOWEJ POŻYCZKI

Nasz Klient w tracie kilkuletniego konkubinatu z przeuroczą Panią Notariusz pożyczył jej łącznie około miliona złotych. W trakcie związku nie miał śmiałości pytać o zwrot pożyczki, bo dama jego serca wyznawała zasadę, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają…
Kiedy konkubinat się skończył, nasz Klient zaczął coraz częściej upominać się o zwrot pożyczek, choćby częściowo. Jak to w życiu bywa,
byli partnerzy spotkali się w Sądzie w małym mieście na północy Polski. Ona znała kogo trzeba, a ona miał rację, więc nic dziwnego, że – mimo tych swoich racji – przegrał z kretesem …w obu instancjach. Trafił do naszej Kancelarii na etapie skargi kasacyjnej. Dwaj doktorzy nauk prawnych
z naszej Kancelarii z zapałem godnym pracoholików przystąpili do drobiazgowej analizy akt w poszukiwaniu podstaw przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania oraz preferowanych przez Sąd Najwyższy podstaw kasacyjnych. Sąd Najwyższy ma taką właściwość, że skupia fachowców
z najwyższej półki z zakresu cywilistyki i prawdziwych pasjonatów prawa, więc na pewno żadna fuszerka tam nie przejdzie.
Nasza perfekcyjnie opracowana skarga kasacyjna okazała się skuteczna!

RZECZNIK PRAW DZIECKA WNIÓSŁ SKARGĘ KASACYJNĄ

Sprawa należy do tych mocno bulwersujących, albowiem na skutek wyroków sądowych obu instancji krzywda dzieci stała się prawomocna.
Sąd zobowiązał matkę dwojga dzieci, która od ich urodzenia była rodzicem pierwszoplanowym i sprawującym nad nimi opiekę, do wydania tych dzieci ich ojcu mieszkającemu za granicą, którego dzieci nie znały i którego się po prostu bały. Po uważnej lekturze akt przez dwóch doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii, doszliśmy do wniosku, że największą winę na zaistniałą krzywdę ponoszą biegłe z OZSS, które od początku prezentowały negatywne nastawienie do matki dzieci i odnieśliśmy wrażenie, że treścią opinii chciały ja ukarać za …odejście od tyrana i despoty oraz zabranie ze sobą dzieci. Profesjonalny wniosek naszej Kancelarii do Rzecznika Praw Dziecka wraz z profesjonalnym projektem skargi kasacyjnej poskutkował wniesieniem skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w bardzo krótkim czasie oraz wstrzymaniem wykonania krzywdzącego dzieci wyroku sądowego.

WYGRALIŚMY WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY
POZBAWIENIA WOLNOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY

Nasza Kancelaria jest jedną z nielicznych na polskim rynku usług prawniczych, dysponującą profesjonalnym zapleczem współpracowników
w postaci fundacji, detektywów sądowych, parlamentarzystów czy dziennikarzy śledczych, potrafiących zbadać, czy w sprawie skład sędziowski był wyznaczony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Uchybienia w tym zakresie mogą stać się tworzywem do zbudowania bezwzględnej przyczyny odwoławczej, czyli bardzo mocnej podstawy kasacyjnej, skutkującej automatycznym uchyleniem zaskarżonego wyroku – niezależnie
od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia. Właśnie w jednej ze spraw podnieśliśmy tego typu zarzut, a Sąd Najwyższy zwolnił z zakładu karnego naszego Klienta, który przebywał w nim od dwóch lat, wskazując, iż znaleziona przez naszą Kancelarię podstawa kasacyjna daje duże szanse na sukces kasacji.