Pomówienie zniesławienie pozew proces

CO NAM DAJE WYTOCZENIE SPRAWY CYWILNEJ  O POMÓWIENIE?

Pomówienie – zniesławienie – pozew – proces

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH W KODEKSIE CYWILNYM.

Przestępstwa pomówienia i zniewagi mogą również otworzyć Ci drogę do roszczeń cywilnoprawnych. Jeśli bowiem możliwe jest wykazanie, że wskutek zachowania sprawcy ucierpiały Twoje dobra osobiste (tj. godność, cześć, dobre imię, zaufanie, wizerunek itp.), będziesz mógł dochodzić przed sądem cywilnym odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub też zasądzenia odpowiedniej kwoty pieniężnej na wskazany przez Ciebie cel społeczny. Koniecznym jednak będzie skuteczne wykazanie, że pomiędzy zachowaniem sprawcy a efektem – w postaci naruszenia dóbr osobistych – istniał związek przyczynowy, tzn. że gdyby nie zachowanie sprawcy, to do naruszenia dóbr by nie doszło. Ważne jest gromadzenie wszelkiego rodzaju dowodów w postaci dokumentów, korespondencji sms, bądź mailowej, nagrań audiowizualnych. Kluczową rolę mogą odegrać również zeznania świadków.

CO DAJE NAM WYTOCZENIE SPRAWY CYWILNEJ O POMÓWIENIE?

Wytoczenie powództwa cywilnego, jest o tyle korzystniejszym rozwiązaniem, że Sądy cywilne skłonne są zasądzać wyższe kwoty pieniężne tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a ponadto – jeśli wyrok skazujący w procesie karnym już zapadł – sąd cywilny pozostaje nim związany, co do faktu popełnienia przestępstwa, wobec czego postępowanie dowodowe zostaje w znaczący sposób uproszczone.

Sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, pozew należy kierować do sądu okręgowego, który w tego typu sprawach jest sądem właściwym. Pamiętaj, iż opłata od takiego pozwu wynosić będzie 600 zł od roszczeń niemajątkowych oraz dodatkowo 5% wysokości dochodzonego roszczenia majątkowego. W razie niemożności pozwolenia sobie na taki wydatek, możesz wnioskować o zwolnienie od tych opłat. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba umiejętnie wypełnić formularz – tzw. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania i dołączyć do pozwu. Nasi adwokaci mają w tym duże doświadczenie i służą pomocą naszym Klientom, co zwiększa ich szanse na uzyskanie zwolnienia z opłaty sądowej od pozwu.

CZY LEPIEJ WYTOCZYĆ SPRAWĘ KARNĄ CZY CYWILNĄ O POMÓWIENIE?

Czy zastanawiasz się, co jest korzystniejszym rozwiązaniem – pozew o ochronę dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym, czy prywatny akt oskarżenia w postępowaniu karnym? Otóż, warto podkreślić, że to do Ciebie należy decyzja, którą możliwość ostatecznie wybierzesz! Z uwagi na fakt, że sprawa wymaga gruntownego przeanalizowania, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata, który zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i praktyką pomoże Ci wybrać właściwe metody do osiągnięcia pożądanego przez Ciebie celu.

Adwokat dr Iwona Zielinko