pomówienie zniesławienie proces karny

POMÓWIENIE / ZNIESŁAWIENIE
CO NAM DAJE WYTOCZONY PROCES KARNY?

Pomówienie zniesławienie proces karny

CO DAJE WYTOCZENIE SPRAWY KARNEJ O POMÓWIENIE?

Przede wszystkim satysfakcję i udowodnienie osobie, która nas pomawia, że takie zachowanie nie będzie przez nas tolerowane, a jej czyn bezkarny! Pamiętaj, że w postępowaniu karnym nie można zazwyczaj liczyć na wysokie zadośćuczynienie pieniężne, bardziej adekwatny w tym względzie jest tryb cywilny. Co prawda, w razie skazania sprawcy – możemy domagać się nawiązki na swoją rzecz, na Polski Czerwony Krzyż albo na inny cel społeczny wskazany przez nas w wysokości do 100.000 zł, jednakże w praktyce tak wysokie kwoty nie są zasądzane. Należy jednak mieć na uwadze, że w procesie karnym każda kara wymierzona osobie oskarżonej trafia do Krajowego Rejestru Skazanych i stygmatyzuje sprawcę.

Adwokat dr Iwona Zielinko