substancja psychotropowa środek odurzający

CO TO SĄ NARKOTYKI W ROZUMIENIU USTAWY
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII?

W ustawie narkotykowej brak jest definicji pojęcia narkotyku, wskazuje się za to, iż narkomanią jest stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

Płynie stąd więc wniosek, iż za narkotyki uznać należy: środek odurzający (substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca 
na ośrodkowy układ nerwowy, np. heroina, kokaina), substancja psychotropowa (substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, np. mefedron, amfetamina), środek zastępczy (produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego
lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa) oraz nowa substancja psychoaktywna (substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy).
W przypadku środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, chodzi o tzw. dopalacze.

Szczegółowe wykazy tych substancji znajdują się w załącznikach do ustawy, a także odpowiednich rozporządzeniach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do danej substancji, zalecamy kontakt z adwokatem, który znając meandry przepisów,
a także wiedząc jak poruszać się obszernych załącznikach, udzieli profesjonalnej porady.

Adwokat dr Iwona Zielinko