KARA ZA NARKOTYKI. CZY DLA WYMIARU KARY MA ZNACZENIE, JAKIEGO RODZAJU NARKOTYKÓW DOTYCZY PRZESTĘPSTWO?

Co grozi za posiadanie narkotyków – kara

Tak, w praktyce okazuje się, że rodzaj narkotyków, których dotyczy przestępstwo ma wpływ na wymiar kary, gdyż Sądy najczęściej łagodniej traktują przestępstwa związane z posiadaniem marihuany, niż z innymi narkotykami. Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy narkotykowej najczęściej ma miejsce właśnie w odniesieniu do posiadania marihuany. Jest to bowiem środek najpowszechniejszy, a jednocześnie najmniej szkodliwy.

Na marginesie warto wskazać, że podkreśla się, iż wzorem innych państw, w Polsce powinno przyjąć się obowiązywanie tabelki, która wskazywałaby na wartości graniczne dla uznania, iż posiadana ilość narkotyku jest nieznaczna. Polscy naukowcy podjęli się nawet sporządzenia takiej tabelki, z której wynika, że górną granicą nieznacznej ilości marihuany będzie 10g. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że przyjęcie takiej wartości wskazuje na łagodniejsze traktowanie tego narkotyku, albowiem np. dla kokainy graniczna ilość wynosi na podstawie tego opracowania 10 razy mniej.

Zdaje się, iż powyższą kwestię dostrzegał też ustawodawca, gdyż w fazie tworzenia aktualnie obowiązującej ustawy, w pierwotnej treści załącznika do jej projektu wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy.

Aktualnie, na świecie słyszalne są coraz wyraźniejsze głosy, przemawiające za całkowitym odstąpieniem od karania za posiadanie narkotyków
na swój użytek.

Adwokat dr Iwona Zielinko

WARTO PRZECZYTAĆ:

Mniej niż 10 gramów marihuany to „nieznaczna ilość”.
Są wytyczne naukowców
Posiadanie „nieznacznej” ilości narkotyków może być powodem odstąpienia od kary przez prokuratora. Dotąd ta ilość nie była sprecyzowana. Teraz prokuratorzy będą mogli kierować się raportem z wytycznymi, wg którego „nieznaczna ilość” to np. do 10 g marihuany, podaje Radio ZET.

Od końca 2011 roku obowiązuje prawo pozwalające prokuraturom umorzyć postępowanie w sprawie posiadania narkotyków, jeżeli posiadana ilość była „nieznaczna”. Przepisy nie precyzowały jednak, jaką dokładnie ilość substancji niedozwolonych prokurator lub sędzia powinien uznać

za „nieznaczną”.

Takie wytyczne pojawiły się w raporcie profesora Krzysztofa Krajewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, do którego dotarło Radio ZET. Prokuratorzy nie są zobowiązani do stosowania się do ustaleń raportu, jednak stanowi on pierwsze tego typu wytyczne.

‚Postulat „społeczeństwa wolnego od narkotyków”; jest ułudą’ – czytamy w raporcie profesora Krzysztofa Krajewskiego.

„Nieznaczna” ilość to do 10 g marihuany, 4 tabletek ecstasy, 1 g kokainy

Jak czytamy we wstępie raportu, zdaniem jego autora „postulat ‚społeczeństwa wolnego od narkotyków’ jest ułudą”. Prof. Krajewski zwraca uwagę, że pomimo walki z narkotykami problem narasta. „Polityka prohibicji nie jest najwyraźniej w stanie wpłynąć w istotny sposób ani na popyt, ani na podaż narkotyków”, wnioskuje profesor.
Według raportu za „nieznaczną ilość” należy przyjąć jeden gram kokainy, 1,5 grama amfetaminy lub heroiny czy do czterech tabletek ecstasy. Wyższe są wartości dotyczące narkotyków produkowanych z konopi – do 10 gramów marihuany lub 5 gramów haszyszu. Jak czytamy w raporcie, takie kryteria są wzorowane na prawie obowiązującym w Czechach.

„Odchodzenie od szkodliwej społecznie, represyjnej polityki narkotykowej”

Autor raportu podkreśla, że posiadanie mniejszej niż podana ilość narkotyków „nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako obligujący prokuratora do umorzenia postępowania”. Jak czytamy w raporcie, takie wytyczne mają na celu jedynie „ułatwienie podejmowania decyzji w takich sprawach”.

Aby mogło dojść do umorzenia postępowania, muszą być spełnione także inne przesłanki. Narkotyki powinny być przeznaczone na własny użytek, znaczenie mają także „okoliczności popełnienia czynu i stopień jego społecznej szkodliwości”.

Prof. Krzysztof Krajewski jest członkiem Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz ekspertem
w dziedzinie kryminologii. Krajewski kierował grupą ekspertów, którzy opracowali nowelizację ustawy pozwalającą na odstąpienie od karania
za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków.

Na końcu raportu z wytycznymi zamieszczono opinie innych naukowców na jego temat. „Wytyczne stanowią ważny krok w kierunku zmiany praktyki działania władz, poprzez stopniowe odchodzenie od szkodliwej społecznie, represyjnej polityki narkotykowej”, pisał w zakończeniu
dr hab. Wiktor Osiatyński.

żródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17804855,Mniej_niz_10_gramow_marihuany_to__nieznaczna_ilosc__.html

„NIEZNACZNA” ILOŚĆ NARKOTYKU
Tabela wartości granicznych narkotyków określi posiadanie jakiej ilości – podkreślmy: nadal nielegalnej substancji psychoaktywnej – nie będzie karane.

„Tabela wartości granicznych” – trudna zbitka słów, prawda? Ale wprowadzenie takiej tabeli ułatwiłoby życie ponad trzem milionom Polaków. Trzem milionom, bo na tyle szacuje się ilość osób używających w sposób rekreacyjny narkotyków – a przede wszystkim: marihuany.

W tej chwili każdy z nas złapany przez policję nawet choćby z 1 gramem marihuany może trafić za kratki. Choć w polskim prawie jest już możliwość umorzenia sprawy za posiadanie narkotyków, o ile mamy je na własny użytek i spełniony jest wymóg niskiej społecznej szkodliwości czynu – to nadal mamy zapis bardzo niejednoznacznie odróżniający niedzielnego użytkownika narkotyków od… dilera.

Otóż trzecim warunkiem umorzenia sprawy jest posiadanie „nieznacznej” ilości narkotyku. Cały szkopuł w tym, że „nieznaczna” ilość narkotyku
to może być 0,2 grama, jak i 1 gram czy 5 gramów. Wszystko jest bowiem kwestią uznania przez prokuratora i sędziego. To on decyduje czy 1 gram to ilość „znaczna” czy „nieznaczna”. Tak jak to, że 5 gramów zostanie uznane za ilość „znaczną” i wówczas czeka nas, co najmniej wyrok
w zawieszeniu… I dlatego potrzebna jest w Polsce tabela wartości granicznych.

Po co w Polsce tabela wartości granicznych narkotyków?

Tabela określi posiadanie jakiej ilości – podkreślmy: nadal nielegalnej substancji psychoaktywnej – nie będzie karane. W Europie takie tabele posiadają Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Węgry, Holandia, Portugalia. Nie jest to równoznaczne z legalizacją małych ilości narkotyków. Zależnie od kraju – wartości te są różne, jednak zasada ta sama: ułatwić pracę policji, by ta od razu wiedziała,
co z takim niedzielnym użytkownikiem czy osobą uzależnioną zrobić.

Jeśli w najbliższym czasie – w ciągu roku czy 3 lat – nie zmienimy prawa narkotykowego, zostaniemy na szarym końcu Europy ze swoją przestarzałą polityką narkotykową.

Wystarczy popatrzeć jak to wygląda u naszych sąsiadów. W Czechach tabela istnieje od kilku lat i przedstawia się następująco: haszysz 15 g, marihuana 15 g, ecstasy 4 tabletki, amfetamina 2 g, kokaina 1 g a heroina 1,5 g. W Niemczech, tabele są różne dla różnych landów – przykładowa tabela z Hesji posiada następujące wartości: haszysz 30 g, marihuana 100 g, amfetamina 1 g, kokaina 1 g i heroina 1 g.

Zmiany w prawie narkotykowym w kierunku liberalizacji i humanizacji zapowiedziały także Słowacja i Ukraina. 28 sierpnia Rada Ministrów
w Kijowie zaakceptowała „Narodową Strategię Narkotykową do 2020 roku, która zakłada naprawdę zrównoważone podejście do narkotyków, zmieniając całkowicie ramy polityki narkotykowej na Ukrainie – jednym z dowodów na postępującą humanizację prawa narkotykowego w tym kraju jest zapowiedziana dekryminalizacja posiadania niewielkich ilości narkotyków – w tym, ograniczenie kar za drobne przestępstwa związane
z narkotykami poprzez podniesienie wartości granicznych.

Nie inaczej jest za południową granicą. Słowacki Minister Sprawiedliwości, Tomas Boreca przeforsował w parlamencie zmiany postępowania karnego w stosunku do osób nielegalnie posiadających lub produkujących narkotyki. Nowy przepis dotyczy w szczególności właśnie przypadków granicznych. Ściga dopiero osoby posiadające nielegalnie narkotyki przekraczające kwotę progową, czyli dziesięć razy zwykłą pojedynczą dawkę.

W tej sytuacji Polska pozostaje w Europie Środkowej krajem o najbardziej restrykcyjnej, a jednocześnie przestarzałej polityce narkotykowej. Jedynym obok Białorusi.
kara za narkotyki - posiadanie narkotyków marihuany amfetaminy co grozi
KARA ZA NARKOTYKI. JAKA KARA GROZI ZA PRZESTĘPSTWO POSIADANIA NARKOTYKÓW?
Zgodnie z art.62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za przestępstwo posiadania narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jakie czynniki mają wpływ na wysokość kary orzeczonej przez sąd?
W typowych przypadkach, a więc przy posiadaniu kilku-kilkunastu porcji narkotyków takich jak marihuana, amfetamina czy ektazy Sądy zazwyczaj orzekają karę od kilku miesięcy do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby od 2 do 5 lat.

W razie popełnienia przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków, np. kilku gram marihuany, 0,5 grama amfetaminy czy kilku tabletek extazy
oskarżony zachowuje szanse na warunkowe umorzenie przez Sąd postępowania karnego. Warunkiem jest jednak dotychczasowa niekaralność oskarżonego za jakiekolwiek przestępstwo umyślne.

W razie popełnienia przestępstwa posiadania narkotyków przez sprawcę karanego za podobne przestępstwo w przeszłości
, a więc posiadania, udzielania lub sprzedawania narkotyków należy się liczyć z możliwością orzeczenia przez Sąd kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Kara jaką Sąd wymierzy za popełnienie tego przestępstwa zależy przede wszystkim od:
 • ilości i rodzaju posiadanych narkotyków. W przypadku posiadania nawet znacznej ilości marihuany rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset gram oskarżony nadal zachowuje szansę na wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Natomiast w przypadku posiadania pół kilograma heroiny niemal pewne jest wymierzenie przez Sąd kary bezwzględnego pozbawienia wolności rzędu 1 roku lub nawet kilku lat

 • dotychczasowej karalności oskarżonego za przestępstwa, w szczególności przestępstwa posiadania, udzielania czy sprzedawania narkotyków. Sprawca przestępstwa posiadania znacznej ilości narkotyków, dotychczas nie karany za przestępstwo lub karany za drobne przestępstwo
  np. przeciwko mieniu zachowuje szansę skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
  Taka sytuacja daje bowiem oskarżonemu i jego obrońcy możliwość przekonania Sądu, że popełniony przez niego występek był incydentem
  w jego życiu, wynikiem nieprzemyślanego impulsu, który nigdy już się nie powtórzy i z tego powodu oskarżony zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia orzeczonej kary pozbawienia wolności

 • dotychczasowego sposobu życia oskarżonego. Właśnie na tym polu liczy się inicjatywa dowodowa oskarżonego lub jego obrońcy.
  Należy zgromadzić i przedstawić Sądowi wszelkie dokumenty świadczące pozytywnie o osobie oskarżonego, jego dotychczasowym życiu,
  a w razie ich braku należy wskazać świadków, którzy przedstawią oskarżonego w pozytywnym świetle przed Sądem.
  Wszak ważą się losy oskarżonego – 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania a 2 lata w zakładzie
  karnym stanowi dla oskarżonego istotną równicę

 • zachowania oskarżonego po popełnieniu przestępstwa. Także na tym polu liczy się aktywność oskarżonego i jego obrońcy.
  Aż do ogłoszenia wyroku należy podejmować działania mające na celu przekonanie sędziego, że wymierzenie oskarżonemu kary bezwzględnego pozbawienia wolności oznacza tragedię dla niego i jego rodziny, koniec jego planów zawodowych itp.

 • sposobu zachowania się oskarżonego przed Sądem. Na tym polu istotną rolę odgrywa doświadczenie zawodowe obrońcy oskarżonego.
  To właśnie adwokat powinien przed pierwszą rozprawę przed Sądem przekazać klientowi wskazówki jak należy zachowywać się przed Sądem by zaskarbić sobie przychylność Sędziego.
Z doświadczenia jakie zdobyłem podczas orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego wynika, że wiele zależy tu od aktywności oskarżonego oraz jego obrońcy. To właśnie zadaniem obrońcy oskarżonego jest wykazanie poprzez zeznania świadków oraz dowody z dokumentów okoliczności łagodzących dotyczących wejścia przez oskarżonego w posiadanie narkotyków, wykazanie, że było to zdarzeniem incydentalnym w życiu oskarżonego, wynikiem niedojrzałości, młodego wieku, przygodnej okazji zakupu narkotyków a także ukazanie osoby oskarżonego w jak najkorzystniejszym świetle. Dzięki aktywności oskarżonego lub jego obrońcy oskarżony może zostać skazany na karę pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zamiast kary bezwzględnej. Dzięki tej aktywności orzeczona kara bezwzględnego pozbawienia wolności może być niższa o kilka miesięcy, 1 rok od tej jaka by zapadła przy bierności oskarżonego i jego obrońcy.
Kara za narkotyki - co grodzi za posiadanie narkotyków - rola adwokata
Kluczowa rola aktywności oskarżonego o posiadanie narkotyków i jego obrońcy adwokata
5 NADCHODZĄCYCH ZMIAN W GLOBALNEJ POLITYCE NARKOTYKOWEJ
Oto pięć głównych zmian, które światowi liderzy proponują zmienić w światowym systemie polityki narkotykowej.

1. Zdrowie i bezpieczeństwo społeczne przede wszystkim

Karanie osób zażywających narkotyki zamiast ich leczenia tylko pogarsza problem. Nie pozwala to na wprowadzenie sprawdzonych terapii leczenia uzależnień i narzędzi, których celem jest zmniejszenie ryzyka związanego z używaniem narkotyków. Redukcja szkód i innowacyjne strategie leczenia, takie jak wymiany igieł, terapie zastępcze okazują się bardziej bezpieczne, skuteczne i mniej kosztowne niż zamykanie użytkowników w więzieniach.

“Ryzyko związane ze wzrostem stosowania narkotyków drastycznie rośnie, kiedy są one produkowane, sprzedawane i spożywane w nieuregulowanym środowisku przestępczym.” Powiedział Richard Branson.

2. Stop karaniu za używanie i posiadanie narkotyków

Narzucenie przymusowego leczenia dla ludzi, których jedynym przestępstwem jest posiadanie narkotyków nie wykazało zmniejszenia tempa spożywania narkotyków. Wydajemy setki milionów złotych na przetrzymywanie w więzieniach użytkowników narkotyków za przestępstwa
bez ofiar. To odpycha od policji i szukania pomocy medycznej, wśród osób, które usłyszały wyrok skazujący.

“Podejście do polityki narkotykowej bazujące na zdrowiu może okazać się znacznie tańsze i bardziej skuteczne niż kryminalizacja i więzienie”, powiedział były prezydent Meksyku Ernesto Zedillo.

3. Umożliwienie eksperymentu na kontrolowanym rynku

Chociaż wiadomo, że alkohol i tytoń są jednymi z najbardziej niebezpiecznych narkotyków znanych ludzkości, to można zminimalizować
ryzyko przy starannych, opartych na dowodach regulacjach. Nie ma powodu, dlaczego nie możemy korzystać z obecnie nielegalnych
narkotyków, począwszy od marihuany, liści koki i niektórych nowych substancji psychoaktywnych, które okazały się być znacznie
bezpieczniejsze niż alkohol i tytoń.

4. Zapewnienie równego dostępu do podstawowych leków

Istnieje wiele przeszkód, które trzeba przejść aby uzyskać lek, który jest uznany za zakazany dla osób w potrzebie. Wiele substancji psychoaktywnych, które zostały sprawdzone w leczeniu PTSD, lęku społecznego, uzależnień i depresji są zakazane, a szacuje się, że 80% ludności na świecie nie ma dostępu do leków łagodzących ból z powodu obecnych przepisów polityki narkotykowej.

5. Skupienie się na zmniejszeniu mocy organizacji przestępczych

Zakaz wcale nie zmniejsza poziomu spożywania narkotyków, ale zamiast tego zmusza często brutalne kartele narkotykowe do handlu narkotykami w rynku podziemnym. Zarobki karteli są ogromne, szacuje się je na setki miliardów dolarów, do daje im większą motywację aby zwiększyć liczbę sprzedawanych narkotyków i uzależnień. Ogromne zyski wędrują do handlarzy i karteli zamiast do skarbu państwa. Opodatkowany i regulowany rynek narkotyków przyniesie bezpieczniejsze i tańsze substancje dla użytkowników przy zachowaniu pożytku dla społeczeństwa.

źródło: http://faktykonopne.pl/5-nadchodzacych-zmian-w-globalnej-polityce-narkotykowej/