przepisy pomówienia zgodne konstytucją

POMÓWIENIA – CZY PRZEPISY O POMÓWIENIACH
SĄ ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ?

pomówienie zniesławienie pozew proces cywilny kto to znaczy mały świadek koronny duży ochrona przepisy pomówienia zgodne konstytucją status małego świadka koronnego opłaca zostać świadkiem koronnym adwokat może kłamać kłamie kłamią
Pomówienia – czy przepisy o pomówieniach są zgodne Konstytucją?

Przepis art. 212 Kodeksu karnego, opisujący przestępstwo pomówienia, był już przedmiotem badań zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w związku z tym, iż przewiduje on karę pozbawienia wolności. Wniosek w tej sprawie został złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz w 2013 r., która wskazywała, że według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu możliwość orzekania kary pozbawienia wolności jest dopuszczalna jedynie w najcięższych sprawach, kiedy słowa nawołują do przemocy i nienawiści, podczas gdy w przypadku zniesławienia taka sankcja jest nieproporcjonalna i niedopuszczalna w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela. Postępowanie w tej sprawie zostało jednak umorzone, co nie zmienia faktu, że organizacje pozarządowe wciąż apelują o usunięcie art. 212 z Kodeksu karnego, nawet sam Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie wskazywał na jego cenzurotwórczą rolę.

Adwokat dr Iwona Zielinko