skargę strasburgu etpcz dekalog

DEKALOG WNOSZĄCEGO SKARGĘ DO ETPCZ W STRASBURGU:

  1. Opracowanie skargi powierz profesjonalnemu adwokatowi, specjalizującemu się w tej dziedzinie! Należy pamiętać, że postępowanie przed ETPCz w Strasburgu jest wąską, niezwykle sformalizowaną dziedziną, wymagającą ogromnej wiedzy, doświadczenia i rutyny, którą jest nam w stanie zagwarantować właśnie adwokat znający niuanse i szczegółowe, a nie tylko ogólne kryteria przyjmowania skarg. Oczywiście skargę można napisać samodzielnie, czy też powierzyć jej sporządzenie np. studentowi prawa, jednak proszę się nie dziwić w sytuacji, gdy skarga zostanie oddalona.

  2. Powierzenie opracowania skargi i występowania przed ETPCz w Strasburgu profesjonaliście zwiększa Twoją szansę na pozytywne rozpatrzenie skargi!

  3. Znamy stan polskiego prawa odziedziczonego z poprzedniego systemu totalitarnego. Wiele jego zapisów jest reliktem minionej epoki. „Częste jego regulacje”, czyli zmiany powodują chaos oraz utrudniają jego stosowanie. Jak można zaobserwować, częste polityczne kampanie i ich rezultaty prowadzą do absurdów. Nie należy zapominać, że rola Trybunału w Strasburgu jest zupełnie inna, nie jest on bowiem w stanie zająć się ustawami niezgodnymi z Konwencją.

  4. Skoro straciłeś już tyle czasu, nerwów i energii na walkę we wszystkich instancjach sądowych, to nie wahaj się skorzystać z „ostatniej deski ratunku”, jaką jest wniesienie skargi do ETPCz w Strasburgu!

  5. Korzyści, jakie możesz uzyskać w wyniku wygrania sprawy przed ETPCz w Strasburgu, są przede wszystkim natury finansowej, zarówno dla Ciebie oraz dla Twojego pełnomocnika.

  6. To Ty decydujesz, czy chcesz wznowienia sprawy przed sądem krajowym, czy satysfakcjonuje Cię gratyfikacja finansowa uzyskana w wyniku wniesienia skargi do ETPCz w Strasburgu!

  7. Drugą stroną w sporze orze Trybunałem jest rząd, co oznacza, że wszelkie błędy sądów i prokuratur obarczają państwo polskie.

  8. Pamiętaj, żeby gromadzić wszelkie rachunki, paragony i faktury, poczynając od postępowania przed sądem I instancji, gdyż jest możliwość odzyskania poniesionych uprzednio kosztów. Muszą być jednak odpowiednio udokumentowane!

  9. Nie zostawiaj złożenia skargi na ostatnią chwilę, ponieważ „co nagle, to po diable”, a i koszty ekspresowego opracowania skargi będą wyższe. Poza tym, im wcześniej złożysz skargę, tym szybciej dostaniesz odpowiedź.

  10. Szukając adwokata, wyspecjalizowanego we wnoszeniu skarg do Strasburga, sprawdź na stronie internetowej prowadzonej przez niego Kancelarii, na czym się zna. Nie ma nic gorszego niż źle trafić! Tak jak z bólem zęba nie idziemy do chirurga, tak samo -potrzebując wniesienia skargi do Strasburga – nie powinniśmy iść do kogoś, kto się na tym nie zna. Podobnie jak nie ma lekarzy, którzy leczą ze wszystkich chorób, nie ma także adwokatów, którzy znają wszystkie dziedziny prawa. Pamiętaj, że fachowiec od wszystkiego, to tak naprawdę fachowiec od niczego!
Adwokat dr Iwona Zielinko