JAK SIĘ BRONIĆ PRZED POMÓWIENIAMI
„MAŁEGO ŚWIADKA KORONNEGO”?

W sytuacji, gdy jesteś pomawiany przez „małego świadka koronnego” pomóc może Ci tylko adwokat, wyspecjalizowany w tematyce pomówień, pracowity, solidny i zaangażowany. Obalenie twierdzeń „małego świadka koronnego” to praca na detalach – w tym przypadku „diabeł tkwi w szczegółach”, więc adwokat powinien te szczegóły znać i dokładnie przeanalizować sprawę. Na ogół w takich sytuacjach sprawdza się obrona ofensywna, a bierność i lenistwo prowadzą do skazania.

Adwokat dr Iwona Zielinko