KASACJA WYROKU KARNEGO, APELACJA KARNA, CYWILNA, ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Specjalizujemy się w kasacjach wyroków karanych i cywilnych

Apelacja od wyroku - kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia uwzględnia apelację można wygrać odpowiedź prawnik czy warto wnosić kasację

Kasacja wyroku, apelacja karna, cywilna, odroczenie wykonania kary

Kasacja karna - co należy wiedzieć
Kasacja wyroku karna cywilna - co należy wiedzieć
Apelacja wyroku karna cywilna - co należy wiedzieć
Apelacja wyroku karna cywilna - co należy wiedzieć
JAK WYGRAĆ KASACJĘ KARNĄ?

To pytanie zadaje sobie niemal każdy prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności, dla którego kasacja do Sadu Najwyższego jest ostatnią deską ratunku. Jeśli znalazłeś się w tak trudnej sytuacji, a dodatkowo masz poczucie krzywdy, ponieważ jesteś niewinny bądź wyrok powinien być znacznie niższy, może to oznaczać, że popełniłeś w swojej sprawie jakieś błędy lub dokonałeś niewłaściwych wyborów. Kasacja do Sądu Najwyższego to jest ten moment, kiedy jeszcze masz ostatnią szansę, żeby zawalczyć o swoją wolność. Dlatego nie możesz już sobie pozwolić na popełnianie tych samych błędów i powielanie nietrafionych wyborów. Musisz zdać się na wiedzę i doświadczenie adwokata, któremu powierzasz swój los. Bo tylko od niego zależy los kasacji. Musisz zdać sobie sprawę, że sukces kasacyjny to nie tylko złożenie jednej perfekcyjnej kasacji, ale cała strategia kasacyjna, obliczona na zwycięstwo.

Pierwszy punkt tej strategii to odroczenie wykonania kary.
Dla naszej Kancelarii jest to priorytet – zanim złożymy kasację, występujemy do Sądu I instancji o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, albowiem stawiennictwo Klienta na rozprawie kasacyjnej z wolnej stopy jest ważne z przyczyn m.in. wizerunkowych i taktycznych.

Drugi punkt tej strategii to stosowanie się do wytycznych naszej Kancelarii odnośnie dokumentów, które powinieneś dostarczyć, żeby otrzymać szansę odroczenia wykonania kary. To bardzo istotne, ponieważ Sąd nigdy nie ma obowiązku odroczenia wykonania kary, a wyłącznie posiada taką możliwość. Dlatego to od klasy i doświadczenia Twojego obrońcy będzie zależało, czy jego racje przekonają Sąd do odroczenia wykonania kary. W naszej Kancelarii 90% Klientów, którzy zastosowali się do naszych zleceń odnośnie dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, uzasadniającej wniosek o odroczenie wykonania kary, otrzymało odroczenie wykonania kary!

Trzeci punkt tej strategii to wykonanie fotokopii całych akt sprawy (a nie wyrywkowych skrawków), uważne ich przeczytanie,
a następnie przeanalizowanie przez dwóch lub trzech doktorów nauk prawnych.

Czwarty punkt tej strategii to badanie przez współpracowników naszej Kancelarii na wyłączność (fundacje, stowarzyszenia, detektywi sądowi, parlamentarzyści, czy dziennikarze śledczy),
czy skład sędziowski w obu instancjach był zgodny z przepisami obowiązującego prawa, czyli czy zostało zachowane prawo do sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uchybienia w tym zakresie mogą być materiałem nawet na bezwzględną przyczynę odwoławczą, więc warto gruntownie zbadać ten temat.

Piąty punkt tej strategii to opracowanie koncepcji podstaw kasacyjnych i napisanie oddzielnego projektu kasacji przez każdego z trzech doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii, niezależnie od siebie.

Szósty punkt tej strategii to opracowanie finalnej wersji kasacji, uwzględniającej najmocniejsze podstawy z trzech ww. projektów opracowanych przez doktorów nauk prawnych z naszej Kancelarii, która jest składana w Sądzie.

Siódmy punkt tej strategii to swoisty PR kasacyjny, obliczony na wzmocnienie skuteczności kasacji, ale o tym nie możemy napisać, aby nie odkrywać technik operacyjnych. Jest on natomiast wliczony w naszą ofertę kasacyjną, adresowaną do Klientów, którzy powierzą nam złożenie kasacji w swojej sprawie.

JAK WYGRAĆ CYWILNĄ SKARGĘ KASACYJNĄ?
I żartem, i serio

Samolot pasażerski miał problemy z silnikiem, więc pilot wydał instrukcję załodze, aby wszyscy pasażerowie zajęli swoje miejsca, pozapinali pasy i przygotowali się do awaryjnego lądowania. Po paru minutach pilot pyta stewardessę, czy wszyscy pasażerowie są przygotowani do lądowania. – Tak, wszyscy są przygotowani – odpowiedziała stewardessa – z wyjątkiem adwokatów, którzy wciąż chodzą po samolocie i rozdają wizytówki.

Wprawdzie w innych okolicznościach – przedstawiam Państwu wizytówkę mojej Kancelarii Adwokackiej, a ponieważ „stosunki społeczne są bardziej skomplikowane niż wyobraźnia najbardziej nawet wnikliwego ustawodawcy” (z uzasadnienia uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1998 r., sygn. akt III ZP 51/97, OSNAPiUS 1998 nr 13, poz. 387), możemy wykazać się wiedzą, popartą stopniami i tytułami naukowymi, wieloletnim doświadczeniem, sprawnością działania i sukcesami w materii skarg kasacyjnych, których beneficjentami są nasi Klienci.

Naszą specjalnością są trudne sprawy, nie tylko karne, ale i cywilne. Każdy nasz Klient może liczyć na to, że jego sprawą zajmie się cały zespół Kancelarii, złożony głównie z doktorów nauk prawnych. Przede wszystkim bardzo uważnie – od pierwszej do ostatniej karty – czytamy akta sprawy, a następnie spotykamy się z Klientem i precyzyjnie gromadzimy wiedzę o sprawie nam powierzonej. Wiedza to moc, chyba każdy się z tym zgodzi. Kiedy już zgromadzimy wiedzę, szukamy pomysłu na skargę kasacyjną, który mógłby zyskać aprobatę cywilistów z najwyższej półki w Polsce, bo takimi są Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego! Dzięki temu wygrywamy tak dużo spraw, a zwłaszcza możemy poszczycić się imponującym odsetkiem przyjętych do rozpoznania i wygranych skarg kasacyjnych – właśnie dzięki drobiazgowej analizie akt, rozległej, ciągle uzupełnianej wiedzy prawniczej, analizie orzecznictwa, doświadczeniu procesowemu i oryginalnym koncepcjom, dzięki którym nasze skargi kasacyjne wyróżniają się na tle innych.

Nigdy nie składamy Klientom obietnic na wyrost. Trafiają do nas sprawy już po porażce w Sądzie, na ogół prawomocnej, ale nasi Klienci wiedzą, że wtedy wyciśniemy ze sprawy wszystkie soki jak z cytryny, aby odwrócić niekorzystne rozstrzygnięcie, a gdy się już nie da, to zminimalizować szkody. Nie jesteśmy cudotwórcami, ale jak to powiedział pewien oskarżony przed sądem: Słysząc mowę mojego obrońcy, nabrałem przekonania, że jestem niewinny.