KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O ZNACZNEJ ILOŚCI ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ?

Brak jest w ustawie narkotykowej definicji pojęcia znacznej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Na potrzeby zdefiniowania tego pojęcia odwołać należy się więc do poglądu wypracowanego w orzecznictwie, stosownie do którego: kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest znaczna, nieznaczna czy zwykła są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony,
ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne).

Adwokat dr Iwona Zielinko