• Kwiecień 2019 – skargę kasacyjną, apelację karną, pomówienia…

    Skargę kasacyjną w sprawie spadkowej, gdzie Sąd Najwyższy przyznał racje doktorom nauk prawnych z naszej Kancelarii  – autorom tejże skargi, że istnieje potrzeba jednoznacznej i nie budzącej wątpliwości wykładni pojęcia „obawa rychłej śmierci”, zawartego w art. 952 § 1 k.c., które wywołuje tak znaczne rozbieżności w orzecznictwie sądów, iż w podobnych stanach faktycznych przesłanka obawy rychłej śmierci jest odmiennie interpretowana, w tych samych sprawach w dwóch instancjach zapadają odmienne orzeczenia na skutek diametralnie różnej oceny stanu faktycznego będącego przesłanką obawy rychłej śmierci, oraz – co determinuje konieczność dokonania jednoznacznej wykładni – sądy orzekające nadal w wielu orzeczeniach podnoszą, iż przesłanka istnienia u spadkodawcy obawy rychłej śmierci powoduje problemy interpretacyjne, a…