NA CZYM POLEGA UDZIELENIE INNEJ OSOBIE ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ?

UDZIELENIE ŚRODKA ODURZAJĄCEGO INNEJ OSOBIE

Pojęcie to ma związek z przestępstwem z art. 58 ustawy narkotykowej, zagrożonym co do zasady karą pozbawienia wolności do lat 3,
chyba że udzielenie narkotyku następuje w znacznej ilości lub wobec małoletniego, w której to sytuacji przewidziane jest zagrożenie
karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat.

Zgodnie z poglądem wyrażanym w doktrynie prawa: Udzielenie innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej dokonane jest z chwilą ukończenia czynności zmierzających do przekazania konkretnej osobie tego środka lub substancji,
przy czym nie jest tu konieczne objęcie udzielanego środka lub substancji we władztwo drugiej osoby, wystarczające jest bowiem
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z konkretnym nabywcą.

Czynność taka może zostać więc dokonana na zasadzie zwykłej, osobistej transakcji, bądź też pośrednio – np. poprzez pozostawienie narkotyku
we wcześniej umówionym miejscu, bądź jego wysłanie, konieczne jest jednak w takiej sytuacji porozumienie dwóch konkretnych osób
co do takiego sposobu zachowania. Gdy takie porozumienie istnieje, po pozostawieniu narkotyku w konkretnym miejscu lub nadaniu paczki, przestępstwo staje się dokonane, nawet gdy nabywca nie odbierze swojej działki.

Co bardzo istotne, nabywcą musi być konsument, nie zaś inny handlarz, czy dealer – w takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z uczestniczeniem w obrocie narkotykami, nie zaś udzieleniem narkotyku.

Adwokat dr Iwona Zielinko