REKOMENDACJE OD KLIENTÓW

prof. dr hab. Piotr Kruszyński

Adwokat, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
Zajmuje się w prawem karnym materialnym i procesowym.

prof. zw. dr hab. Bogdan Michalski

b. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Prasowego

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta.

Waldemar Frydrych

Polski happener, lider Pomarańczowej Alternatywy, artysta i pisarz.

Adam Słomka, polityk

działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji.

Bolesław Szenicer, działacz społeczności żydowskiej w Polsce

przewodniczący Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP, wieloletni dyrektor cmentarza żydowskiego w Warszawie, fundator i prezes Fundacji Cmentarza Żydowskiego „Gęsia”, zajmującej się restauracją zabytków żydowskich w Polsce.

Leszek Bubel, b. poseł

polski polityk, dwukrotny kandydat na urząd Prezydenta RP,
publicysta, wydawca i złotnik

Jan Bestry, poseł

polski polityk, nauczyciel, matematyk, przedsiębiorca, poseł na Sejm V kadencji

ppłk sędzia w stanie spoczynku Mariusz Lewiński

Grzegorz Korytowski

samorządowiec, przedsiębiorca