REKOMENDACJE OD KLIENTÓW

prof. dr hab. Piotr Kruszyński

prof. zw. dr hab. Bogdan Michalski

b. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Prasowego

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

ppłk sędzia w stanie spoczynku Mariusz Lewiński

Adam Słomka, polityk

działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji.

Bolesław Szenicer, działacz społeczności żydowskiej w Polsce

przewodniczący Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP, wieloletni dyrektor cmentarza żydowskiego w Warszawie, fundator i prezes Fundacji Cmentarza Żydowskiego „Gęsia”, zajmującej się restauracją zabytków żydowskich w Polsce.

Leszek Bubel, b. poseł

dwukrotny kandydat na urząd Prezydenta RP

Jan Bestry, poseł

Grzegorz Korytowski, samorządowiec, przedsiębiorca