opłaca zostać świadkiem koronnym

DLACZEGO PRZESTĘPCY OPŁACA SIĘ
ZOSTAĆ ŚWIADKIEM KORONNYM?

Uzyskanie statusu świadka koronnego jest niezwykle cenne i opłacalne, gdyż nie podlega on karze za przestępstwa, w których uczestniczył i które ujawnił jako świadek koronny, bowiem prokurator umarza jego postępowanie. Ponadto, w razie zagrożenia życia i zdrowia świadka koronnego lub osoby dla niego najbliższej mogą oni zostać objęci ochroną osobistą, zmienić miejsce pobytu lub zatrudnienia, otrzymać dokumenty umożliwiające używanie danych osobowych innych niż własne, jednak następuje to w wyjątkowych sytuacjach.


Adwokat dr Iwona Zielinko