NA CZYM POLEGA NIELEGALNA UPRAWA MAKU NISKOMORFINOWEGO LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH ?
(ART. 65 USTAWY NARKOTYKOWEJ)

Czyn ten stanowi wykroczenie i zagrożony jest karą grzywny w wymiarze od 20 do 5.000 zł. W przypadku skazania za jego popełnienie,
fakt ten nie jest odnotowywany w Krajowym Rejestrze Karnym, sprawca z punktu widzenia prawa jest więc niekarany.

Na gruncie przepisu karalna jest uprawa maku niskomorfinowego (roślina z gatunku mak lekarski należącą do odmiany, w której zawartość morfiny w torebce/makówce bez nasion, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06% w przeliczeniu na zasadę morfiny i na suchą masę wymienionych części rośliny) lub konopi włóknistych (rośliny z gatunku konopie siewne [Cannabis sativa L.],
w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego [kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego]
w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

Wskazać jednak należy, iż uprawa musi być nielegalna. Zgodna z prawem jest bowiem uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa, z kolei uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych
oraz nasiennictwa. Dodatkowo uprawy te podlegają konkretnym obostrzeniom i wymaganiom, a do ich prowadzenia wymagane jest zezwolenie.

Nawet jednak w przypadku bycia obwinionym o popełnienie wykroczenia – w trosce o własny interes – lepiej zaangażować adwokata.

Adwokat dr Iwona Zielinko