NARKOTYKI MIĘKKIE

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ NARKOTYKI TWARDE OD MIĘKKICH?
Uzależnieni od narkotyków twardych kończą w trumnie, a od miękkich – w czarnym worku. Mówiąc zaś na poważnie, za narkotyki twarde uważa się te, które prowadzą do poważnym i tragicznych w skutkach uzależnień (np. kokaina, heroina, morfina), zaś za miękkie te które uzależniają
w mniejszym stopniu, bądź – przy sporadycznym zażywaniu – w ogóle (np. marihuana, haszysz).

Na gruncie ustawy narkotykowej nie wyróżnia się co prawda takiego podziału, jednak w praktyce okazuje się, że rodzaj narkotyków, których dotyczy przestępstwo ma wpływ na wymiar kary, gdyż Sądy najczęściej łagodniej traktują przestępstwa związane z posiadaniem marihuany, niż z innymi narkotykami. Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy narkotykowej najczęściej ma miejsce właśnie w odniesieniu do marihuany. Jest to bowiem środek najpowszechniejszy, a jednocześnie najmniej szkodliwy.

Na marginesie warto wskazać, że podkreśla się, iż wzorem innych państw, w Polsce powinno przyjąć się obowiązywanie tabelki, która wskazywałaby na wartości graniczne dla uznania, iż posiadana ilość narkotyku jest nieznaczna. Polscy naukowcy podjęli się nawet sporządzenia takiej tabelki, z której wynika, że górną granicą nieznacznej ilości marihuany będzie 10g. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że przyjęcie takiej wartości wskazuje na łagodniejsze traktowanie tego narkotyku, albowiem np. dla kokainy graniczna ilość wynosi na podstawie tego opracowania 10 razy mniej.

Zdaje się, iż powyższą kwestię dostrzegał też ustawodawca, gdyż w fazie tworzenia aktualnie obowiązującej ustawy, w pierwotnej treści załącznika do jej projektu wskazał jako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy.


Adwokat dr Iwona Zielinko