Po co nam adwokat ?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-apelacja

Po co nam adwokat ?

Po co nam adwokat, skoro apelację można wnieść samodzielnie?

Samodzielne opracowanie apelacji jest ryzykownym rozwiązaniem i zazwyczaj z góry skazanym na porażkę, z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy prawniczej, doświadczenia, praktyki przy sporządzaniu tego typu pism procesowych, które są skomplikowane, a ich wniesienie wymaga znajomości nie tylko akt sprawy, ale także procedur sądowych, co bardzo często przesądza o wygraniu apelacji. Co jest istotne, sąd II instancji sam z siebie nie dostrzeże błędu sądu niższej instancji. A nawet jak dostrzeże, a autor apelacji tego błędu nie wskaże, nie będzie mógł zmienić Twojej sytuacji, ponieważ jest związany granicami apelacji. Procedura w tym względzie jest bezwzględna i sprawdza się zasada, że nieznajomość prawa szkodzi! Wyjątkiem są jedynie tzw. podstawy nieważności, które sąd bada z urzędu, niezależnie od wskazanych w apelacji zarzutów.

Reasumując, podstawa do dobry, czyli pracowity, solidny, pomysłowy i nietani adwokat, który ze sprawy wyciśnie sto procent możliwości, zwiększając tym samym Twoje szanse na wygraną!

Jakie uchybienia można zarzucać w apelacji?

W apelacji możemy zarzucać wszelkie uchybienia, jakich dopuścił się sąd I instancji, jeśli tylko będziemy potrafili wykazać, że na ich skutek zapadł błędny wyrok, który winien ulec zmianie, bądź uchyleniu. Zarzuty mogą dotyczyć:
• naruszenia prawa procesowego (np. niezgodne z przepisami prawa działanie sądu, dokonywanie czynności sprzecznych z prawem procesowym). Należy pamiętać, że tego typu uchybienia wymagają złożenia zastrzeżenia przez Waszego adwokata na rozprawie w trybie art. 162 Kodeksu postępowania cywilnego i wpisania do protokołu. Strzeżcie się zatem adwokatów leniwych, którzy zamiast ofensywnie walczyć o interesy swoich klientów, ziewają na salach sądowych czy odsypiają zarwane noce!
• niewłaściwego ustelenia stanu faktycznego;
• naruszenia prawa materialnego (np. Konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych), poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej