Co nam daje wytoczenie sprawy karnej o pomówienie?

Co nam daje wytoczenie sprawy karnej o pomówienie?

303
Przede wszystkim satysfakcję i udowodnienie osobie, która nas pomawia, że takie zachowanie nie będzie przez nas tolerowane, a jej czyn bezkarny! Pamiętaj, że w postępowaniu karnym nie można zazwyczaj liczyć na wysokie zadośćuczynienie pieniężne, bardziej adekwatny w tym względzie jest tryb cywilny. Co prawda, w razie skazania sprawcy – możemy domagać się nawiązki na swoją rzecz, na Polski Czerwony Krzyż albo na inny cel społeczny wskazany przez nas w wysokości do 100.000 zł, jednakże w praktyce tak wysokie kwoty nie są zasądzane. Należy jednak mieć na uwadze, że w procesie karnym każda kara wymierzona osobie oskarżonej trafia do Krajowego Rejestru Skazanych i stygmatyzuje sprawcę.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej