Czy przepisy o pomówieniach są zgodne z Konstytucją?

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

Przepis art. 212 Kodeksu karnego, opisujący przestępstwo pomówienia, był już przedmiotem badań zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w związku z tym, iż przewiduje on karę pozbawienia wolności. Wniosek w tej sprawie został złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz w 2013 r., która wskazywała, że według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu możliwość orzekania kary pozbawienia wolności jest dopuszczalna jedynie w najcięższych sprawach, kiedy słowa nawołują do przemocy i nienawiści, podczas gdy w przypadku.

zniesławienia taka sankcja jest nieproporcjonalna i niedopuszczalna w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela. Postępowanie w tej sprawie zostało jednak umorzone, co nie zmienia faktu, że organizacje pozarządowe wciąż apelują o usunięcie art. 212 z Kodeksu karnego, nawet sam Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie wskazywał na jego cenzurotwórczą rolę.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej