nieznaczna lub znaczna ilość

NIEZNACZNE LUB ZNACZNE ILOŚCI ŚRODKÓW ODURZAJĄCEGO
LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

Brak jest w ustawie narkotykowej definicji pojęcia znacznej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Na potrzeby zdefiniowania tego pojęcia odwołać należy się więc do poglądu wypracowanego w orzecznictwie, stosownie do którego: kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest znaczna, nieznaczna czy zwykła są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony,
ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne).

Adwokat dr Iwona Zielinko

SKUTECZNY ADWOKAT OD NARKOTYKÓW

W przypadku spraw narkotykowych bardzo ważna jest szybka interwencja adwokata – im wcześniej się pojawi, tym większe masz szanse
na skuteczną obronę. W przypadku spraw narkotykowych, pierwsza czynność to może nie być przesłuchanie na Prokuraturze czy na Policji,
ale zatrzymanie albo przeszukanie Twojego mieszkania. W takiej sytuacji obecność adwokata doświadczonego w sprawach narkotykowych może spowodować, że Prokuratura nie wystąpi do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, tylko zadowoli się stosowaniem tzw. środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, jak np. dozór Policji, czy poręczenie majątkowe. Krążą legendy o grubiaństwie i brutalnych metodach, stosowanych przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału Narkotykowego, żeby wydobyć z podejrzanych o narkotyki gagatków prawdę
o ich niecnych występkach. I to także trzeba zrozumieć! W końcu osoby parające się narkobiznesem są najczęściej sprytne, obrotne i sprawnie operują kłamstwem oraz manipulują, a funkcjonariusze Policji doskonale o tym wiedzą.

Adwokat od narkotyków – dr Iwona Zielinko