Molestowanie seksualne w pracy

Molestowanie seksualne w pracy

205

Molestowanie w miejscu pracy.

Molestowanie w miejscu zatrudnienia objawia się w postaci niepożądanego przez pracownika zachowania, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jego godności i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. NIE MYLIĆ ZE ZJAWISKIEM MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO, które opiera się na innym charakterze zachowania.

Molestowanie seksualne w miejscu pracy.

Molestowaniem seksualnym jest niepożądane zachowanie (fizyczne lub werbalne) o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Do przykładów molestowania seksualnego możemy zaliczyć: dotykanie, głaskanie wbrew naszej woli, seksistowskie uwagi na temat wyglądu, ubioru, sprośne żarty o podłożu erotycznym, bezpośrednie propozycje kontaktów seksualnych, używanie niestosownych sformułowań, np. „Kotku”, „Kochanie”. Jak przeciwdziałać tego typu zachowaniom?

Przede wszystkim nie należy się obwiniać! Założenie bluzki z większym dekoltem, niż zwykle nie usprawiedliwia molestowania seksualnego. Im szybciej się przeciwstawisz, dając jasno do zrozumienia sprawcy, że nie akceptujesz takiego zachowania, tym mniejsze będą konsekwencje molestowania seksualnego dla Twojego zdrowia, samopoczucia, może się bowiem okazać, że sprawca zaniecha tego typu działań w obawie przed konsekwencjami.
Jeśli jednak ww. metody nie odniosą pożądanych rezultatów, złóż skargę do pracodawcy lub przełożonego (jeśli sprawcą jest pracownik) lub do Państwowej Inspekcji Pracy (gdy sprawcą jest pracodawca). Koniecznie zachowaj kopię skarg, gdyż mogą się przydać w ewentualnych postępowaniach sądowych, masz bowiem możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub skierowania pozwu do Sądu. Pamiętaj o gromadzeniu wszelakich dowodów, w postaci np. smsów, wiadomości mailowych, wydruków, nagrań audiowizualnych i porozmawiaj z innymi pracownikami, którzy mogli zaobserwować tego typu działania.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej